.

Toàn tỉnh có 186 mỏ khoáng sản các loại

.
07:54, Thứ Ba, 04/05/2021 (GMT+7)

(QBĐT) - Thực hiện Luật Khoáng sản năm 2010, các văn bản hướng dẫn thi hành của Chính phủ và của UBND tỉnh, công tác quản lý nhà nước về phê duyệt quy hoạch thăm dò, cấp phép khai thác khoáng sản (KTKS) trên địa bàn tỉnh ta đã có nhiều chuyển biến tích cực góp phục vụ tốt việc phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh.

Các mỏ đất làm vật liệu san lấp đã góp phần phục vụ tốt cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng.

Các mỏ đất làm vật liệu san lấp đã góp phần phục vụ tốt cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng.

Hiện tổng số mỏ khoáng sản sau khi điều chỉnh, bổ sung quy hoạch trên địa bàn tỉnh là 186 mỏ với tổng diện tích 2.312,48 ha. Cụ thể: có 59 mỏ khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường, diện tích 1.203,98 ha, tài nguyên dự báo 852,87 triệu m3; 23 mỏ khoáng sản sét gạch ngói, diện tích 243,90 ha, tài nguyên dự báo 6,52 triệu m3; 54 mỏ khoáng sản cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường, diện tích 389,43 ha, tài nguyên dự báo 14,01 triệu m3; 48 mỏ khoáng sản đất làm vật liệu san lấp, diện tích 302,73 ha, tài nguyên dự báo 16,05 triệu m3; 1 mỏ khoáng sản titan, diện tích 141,0 ha, tài nguyên dự báo 0,45 triệu tấn và 1 mỏ quặng mangan, diện tích 31,44 ha, tài nguyên dự báo 0,2 triệu tấn.

Cùng với việc thực hiện quy hoạch và phê duyệt, khi tiếp nhận hồ sơ từ các tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản, UBND tỉnh và các đơn vị chức năng đã giải quyết hồ sơ xin cấp phép KTKS theo hướng cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi và tuân thủ theo đúng theo quy định của pháp luật về quy trình thẩm định hồ sơ.

Nhờ đó, từ năm 2010 đến nay UBND tỉnh đã cấp 176 giấy phép thăm dò khoáng sản; 134 giấy phép KTKS (hiện có 108 giấy phép đang còn hiệu lực; 26 giấy phép đã hết hạn và thu hồi, trong đó có 22 quyết định đóng cửa mỏ và 4 trường hợp đang thực hiện đóng cửa mỏ). Thông qua việc cấp giấy phép KTKS, UBND tỉnh đã phê duyệt tiền cấp quyền KTKS với tổng số tiền hơn 526,14 tỷ đồng.

Các mỏ khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường đã phục vụ tốt việc xây dựng các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh. .

Các mỏ đá được khai thác làm vật liệu xây dựng thông thường đã phục vụ tốt việc xây dựng các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh. .

Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về thăm dò, phê duyệt quy hoạch thăm dò, cấp phép KTKS trên địa bàn, thời gian tới tỉnh ta tiếp tục đẩy mạnh việc điều tra, đánh giá đầy đủ tiềm năng, trữ lượng tài nguyên khoáng sản; áp dụng phương pháp tiên tiến trong quản trị tài nguyên khoáng sản; tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác, chế biến, xuất khẩu khoáng sản và quản lý môi trường, tiến tới đấu thầu quyền khai thác mỏ, hoạt động khai thác và một số hoạt động phụ trợ khai thác mỏ.

Đồng thời, tỉnh cũng sẽ kiên quyết xử lý nghiêm việc khai thác tài nguyên không phép, trái phép; nâng cao chất lượng quy hoạch và đánh giá trữ lượng khoáng sản để đánh giá chính xác về tiềm năng khoáng sản; tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật về khoáng sản; nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cấp, ngành trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ khoáng sản chưa khai thác theo lĩnh vực và địa bàn quản lý...

                                        Bùi Thành


.


 

,