.

Quảng Bình kêu gọi đầu tư thực hiện 62 dự án, giai đoạn 2021-2023

.
12:44, Chủ Nhật, 17/01/2021 (GMT+7)
(QBĐT) - Ngày 6-1-2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 51/QĐ-UBND về việc phê duyệt Danh mục dự án kêu gọi đầu tư vào tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021-2023. Theo đó, có 62 dự án thuộc các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp-năng lượng-thương mại, du lịch, phát triển kết cấu hạ tầng đã được UBND tỉnh phê duyệt kêu gọi đầu tư.
 
16 dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp
 
1. Trồng cây ăn quả tại các xã: Thanh Thủy, Hồng Thủy, Cam Thủy, Sen Thủy, Ngư Thủy Bắc, huyện Lệ Thủy với diện tích thực hiện dự án 350ha. Thực hiện ứng dụng công nghệ cao (CNC) trong trồng trọt và chế biến, phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Vốn đầu tư 2 tỷ đồng/ha.
 
2. Phát triển chăn nuôi lợn giống, lợn thịt chất lượng cao thực hiện tại Chi nhánh lâm trường Khe Giữa và Phú Lâm, huyện Lệ Thủy. Thực hiện ứng dụng CNC trong chăn nuôi lợn giống, lợn thịt để cung cấp cho người chăn nuôi phát triển sản xuất, nguồn thực phẩm an toàn cho người tiêu dùng. Diện tích thực hiện dự án 100-200ha. Vốn đầu tư 10 tỷ đồng/ha.
Một góc TP Đồng Hới về đêm.
Một góc TP Đồng Hới về đêm.
3. Trồng cây dược liệu dưới tán rừng kết hợp phát triển du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng tại xã Kim Thủy và Khu dự trữ thiên nhiên Động Châu-khe Nước Trong tại xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy. Diện tích thực hiện dự án 100-200ha. Vốn đầu tư 1 tỷ đồng/ha.
 
4. Trồng cây dược liệu dưới tán rừng kết hợp phát triển du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng để phát huy giá trị của rừng tại xã Ngân Thủy, huyện Lệ Thủy. Diện tích thực hiện dự án 200ha. Vốn đầu tư 1 tỷ đồng/ha.
 
5. Trồng cây dược liệu dưới tán rừng kết hợp phát triển du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng tại các chi nhánh lâm trường: Phú Lâm, Khe Giữa, Trường Sơn ở các huyện Lệ Thủy và Quảng Ninh với diện tích 40.000ha. Vốn đầu tư 1 tỷ đồng/ha.
 
6. Sản xuất và chế biến lúa gạo hữu cơ tại các xã: An Thủy, Phong Thủy, Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy và các xã: An Ninh, Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh với diện tích thực hiện dự án 100-150ha. Nhà máy chế biến tại các khu công nghiệp. Chi phí sản xuất 20 triệu/ha. Nhà máy 100 tỷ đồng.
 
7. Trồng, chế biến cây dược liệu, cây ăn quả tại các xã: Hải Ninh, Gia Ninh, huyện Quảng Ninh. Diện tích thực hiện dự án 150ha. Ứng dụng CNC trong trồng trọt và chế biến, phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Vốn đầu tư 2 tỷ đồng/ha.
 
8. Khu nông nghiệp ứng dụng CNC tập trung, gắn với chuỗi cung ứng nông sản hàng hóa, Khu vực Tây Bắc TP. Đồng Hới với diện tích thực hiện dự án 50-100ha. Ứng dụng CNC trong trồng trọt và chế biến, phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Vốn đầu tư 5 tỷ đồng/ha.
 
9. Trồng cây dược liệu dưới tán rừng kết hợp phát triển du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng tại xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch với diện tích thực hiện dự án 300 ha. Vốn đầu tư 1 tỷ đồng/ha.
 
10. Trồng, chế biến cây dược liệu, cây ăn quả tại xã Tây Trạch, huyện Bố Trạch. Diện tích thực hiện dự án 150ha, ứng dụng CNC trong trồng trọt và chế biến, phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Vốn đầu tư 2 tỷ đồng/ha.
 
11. Phát triển nuôi trồng thủy hải sản trên biển ở vùng biển xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch. Nhà đầu tư đề xuất diện tích phù hợp với nhu cầu. Phát huy tiềm năng thế mạnh về kinh tế biển Quảng Bình để phát triển nuôi trồng các loại thủy hải sản có giá trị kinh tế cao.Nhà đầu tư đề xuất tổng mức đầu tư phù hợp với nhu cầu.
 
12. Phát triển chăn nuôi lợn giống, lợn thịt chất lượng cao tại xã Quảng Châu, huyện Quảng Trạch. Diện tích thực hiện dự án 50ha, ứng dụng CNC trong chăn nuôi lợn giống, lợn thịt để cung cấp cho người chăn nuôi phát triển sản xuất, nguồn thực phẩm an toàn cho người tiêu dùng. Vốn đầu tư 10 tỷ đồng/ha.
 
13. Liên kết trồng, chăm sóc, chế biến gỗ rừng trồng trên địa bàn toàn huyện Tuyên Hóa. Diện tích thực hiện dự án 11.000ha, ứng dụng CNC trong trồng rừng và chế biến, phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Vốn đầu tư 60 triệu đồng/ha.
 
14. Trồng, chế biến cây dược liệu, cây ăn quả trên địa bàn toàn huyện Tuyên Hóa. Diện tích thực hiện dự án 1.000ha, ứng dụng CNC trong trồng trọt và chế biến, phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Vốn đầu tư 2 tỷ đồng/ha.
 
15. Khu chăn nuôi, chế biến gia súc tập trung tại xã Nam Hóa, Kim Hóa, huyện Tuyên Hóa. Diện tích thực hiện dự án 100ha, ứng dụng CNC trong chăn nuôi, chế biến gia súc tập trung, phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Vốn đầu tư 2 tỷ đồng/ha.
 
16. Trồng, chế biến cây dược liệu, cây ăn quả tại xã Trung Hóa, huyện Minh Hóa. Diện tích thực hiện dự án 200ha, ứng dụng CNC trong trồng trọt và chế biến, phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Vốn đầu tư 2 tỷ đồng/ha.
 
14 dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp
 
1. Nhà máy chế biến thịt gia súc, gia cầm chất lượng cao tại xã Cam Thủy, huyện Lệ Thủy; các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh (các KCN: Bang/Cam Liên/Tây Bắc Quán Hàu/Cửa ngõ phía Tây khu kinh tế Hòn La/Cảng biển Hòn La mở rộng). Xây dựng nhà máy chế biến thịt gia súc, gia cầm với dây chuyền hiện đại, thân thiện với môi trường. Diện tích thực hiện dự án 5ha/nhà máy. Tổng mức đầu tư 200-500 tỷ đồng.
 
2. Nhà máy sản xuất thiết bị chiếu sáng tiết kiệm điện năng tại các KCN trên địa bàn tỉnh. Diện tích thực hiện dự án 20 đến 25ha. Vốn đầu tư 500-1.000 tỷ đồng.
 
3. Nhà máy sản xuất linh kiện, lắp ráp ô tô tại các KCN trên địa bàn tỉnh. Diện tích thực hiện dự án 50ha, công suất 50.000 xe/năm. Vốn đầu tư 2.000 tỷ đồng.
 
4. Nhà máy gỗ ván sàn hoặc ván MDF tại các KCN trên địa bàn tỉnh. Diện tích thực hiện dự án 5-10ha, công suất 150.000 m3/năm. Vốn đầu tư 500-2.000 tỷ đồng.
 
5. Nhà máy bia rượu nước giải khát tại các KCN trên địa bàn tỉnh. Diện tích thực hiện dự án 20ha, công suất 50-100 triệu lít/năm. Vốn đầu tư 600-800 tỷ đồng.
 
6. Các Nhà máy chế biển nông sản xuất khẩu tại xã An Ninh và Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh; các KCN trên địa bàn tỉnh. Diện tích thực hiện dự án 6-10 ha/nhà máy, công suất 3.000-5.000 tấn/nhà máy/năm. Vốn đầu tư 200-500 tỷ đồng.
 
7. Xây dựng Nhà máy chế biễn gỗ, lâm sản tại xã An Ninh, huyện Quảng Ninh và xã Hương Hóa, huyện Tuyên Hóa; các khu kinh tế, KCN trên địa bàn tỉnh. Diện tích thực hiện dự án 4ha/nhà máy, công suất từ 3-5 triệu tấn sản phẩm/năm. Vốn đầu tư 100 tỷ đồng.
 
8. Các Nhà máy may xuất khẩu. Thực hiện ở xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh và các xã: Quảng Phương, Quảng Lưu, Quảng Tiến, Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch. Diện tích thực hiện dự án 5-6 ha/nhà máy, công suất 3-4 triệu sản phẩm/nhà máy/năm. Vốn đầu tư 200-500 tỷ đồng.
 
9. Nâng cấp các Nhà máy chế biễn gỗ. Gồm: Nhà máy lâm sản tại Chi nhánh chế biến lâm sản và Kinh doanh tổng hợp Đồng Hới, phường Đồng Sơn, TP. Đồng Hới thuộc quản lý của Công ty TNHH MTV LCN Long Đại; Nhà máy chế biến gỗ Phú Quý của Công ty CP Việt Trung tại KCN Tây Bắc Đồng Hới; Nhà máy chế biến gỗ của Công ty CP Lệ Ninh tại thị trấn Nông trường Lệ Ninh, huyện Lệ Thủy. Đầu tư, nâng cấp các nhà máy chế biến gỗ hiện đại với dây chuyền ứng dụng CNC. Vốn đầu tư 100 tỷ đồng.
 
10. Nhà máy sản xuất, lắp ráp đồ điện dân dụng, điện tử, viễn thông và công nghiệp tại các KCN trên địa bàn tỉnh. Diện tích thực hiện dự án 20-25ha, công suất 500.000 sản phẩm/năm. Vốn đầu tư 500-1.000 tỷ đồng.
 
11. Nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu ở Khu kinh tế Hòn La. Diện tích thực hiện dự án 4-5ha, công suất 500-1.000 tấn/nhà máy. Vốn đầu tư 500-1.000 tỷ đồng.
 
12. Nhà máy điện khí ở Khu kinh tế Hòn La.Diện tích 150ha. Đầu tư nhà máy nhiệt điện khí theo quy hoạch 3.000 MW. Vốn đầu tư 4 tỷ USD.
 
13. Khu phi thuế quan Khu kinh tế Hòn La. Diện tích thực hiện dự án 40ha. Đầu tư phát triển dịch vụ khu kinh tế theo quy hoạch. Vốn đầu tư 800 tỷ đồng.
 
14. Khu thương mại dịch vụ Ngã ba Khe Ve tại Khu kinh tế Cha Lo. Diện tích thực hiện dự án16ha. Đầu tư phát triển dịch vụ khu kinh tế theo quy hoạch. Vốn đầu tư 350 tỷ đồng.
 
2 dự án về năng lượng
 
1. Điện gió Lệ Thủy 3-giai đoạn 3. Thực hiện tại các xã: Sen Thủy và Thái Thủy, huyện Lệ Thủy. Diện tích thực hiện dự án 30ha. Công suất 100 MW. Vốn đầu tư 3.600 tỷ đồng.
 
2. Điện gió Lệ Thủy 4. Thực hiện tại các xã: Hoa Thủy, An Thủy, Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy. Diện tích thực hiện dự án 15ha. Công suất 50 MW. Vốn đầu tư 1.800 tỷ đồng.
 
6 dự án về thương mại
 
1. Chợ Mai, xã Hưng Thủy, huyện Lệ Thủy. Diện tích thực hiện dự án 0,6ha. Đầu tư kinh doanh chợ đầu mối phục vụ nhu cầu kinh doanh và tiêu thụ hàng hóa của khu vực phía Nam của huyện. Quy mô: Chợ Hạng II (từ 200 đến 400 điểm kinh doanh). Vốn đầu tư 50 tỷ đồng.
 
2. Chợ du lịch Xuân Sơn tại xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch. Diện tích thực hiện dự án 2,8ha. Xây dựng Chợ du lịch Xuân Sơn trở thành trung tâm buôn bán, mua sắm theo hướng hiện đại, bảo đảm môi trường, cảnh quan cho đô thị du lịch Phong Nha. Vốn đầu tư 120 tỷ đồng.
 
3. Trung tâm thương mại thông minh kết hợp khu vui chơi giải trí phục vụ khách du lịch tại khu vực Phong Nha-Kẻ Bàng, xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch. Diện tích thực hiện dự án 3-5ha. Phục vụ nhu cầu mua sắm, vui chơi giải trí của người dân và du khách đến tham quan, du lịch tại khu vực Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng. Vốn đầu tư 250 tỷ đồng.
 
4. Trung tâm thương mại, khách sạn và căn hộ cao cấp Ba Đồn, tại phường Ba Đồn, TX. Ba Đồn. Diện tích thực hiện dự án 3ha. Hạng mục trung tâm thương mại, khách sạn, căn hộ cao cấp đạt tiêu chuẩn xếp hạng 5 sao. Vốn đầu tư 500 tỷ đồng.
 
5. Chợ Trung tâm huyện lỵ huyện Quảng Trạch. Diện tích thực hiện dự án 5,5ha. Xây dựng chợ đầu mối, trung tâm thương mại trung tâm huyện. Vốn đầu tư 140 tỷ đồng.
 
6. Các khu trung tâm thương mại dịch vụ công cộng tại trung tâm huyện lỵ, huyện Quảng Trạch. Diện tích thực hiện dự án 12,91ha/8 điểm dịch vụ. Đáp ứng nhu cầu trao đổi hàng hóa của nhân dân tại khu vực trung tâm huyện lỵ và huyện Quảng Trạch. Vốn đầu tư 50 tỷ đồng.
 
12 dự án thuộc lĩnh vực du lịch
 
1. Khu phức hợp du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Bàu Sen-Lệ Thủy tại xã Sen Thủy, huyện Lệ Thủy. Diện tích thực hiện dự án 280ha. Hạng mục khách sạn, khu nghỉ dưỡng đạt tiêu chuẩn xếp hạng từ 4-5 sao. Vốn đầu tư 30 tỷ đồng/ha.
Hung Trâu điểm du lịch hấp dẫn trong Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng.
Hung Trâu điểm du lịch hấp dẫn trong Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng.
2. Khu phức hợp du lịch, nghỉ dưỡng ven biển Tân Hòa-Lệ Thủy tại xã Ngư Thủy Bắc, huyện Lệ Thủy. Diện tích thực hiện dự án 50ha. Hạng mục khách sạn, khu nghỉ dưỡng đạt tiêu chuẩn xếp hạng từ 3-5 sao. Vốn đầu tư 30 tỷ đồng/ha.
 
3. Tuyến du lịch dọc sông Kiến Giang-An Mã tại các xã: Trường Thủy, Mỹ Thủy, Mai Thủy, Xuân Thủy, Liên Thủy, Phong Thủy, Lộc Thủy, An Thủy và thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy. Tuyến du lịch dài 26km. Hạng mục: thuyền du lịch, bến thuyền và các dịch vụ hỗ trợ dọc sông Kiến Giang nhằm khai thác tiềm năng du lịch tâm linh kết hợp du lịch sinh thái. Vốn đầu tư 50-100 tỷ đồng.
 
4. Khu phức hợp du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái phá Hạc Hải-Quảng Ninh tại các xã: Tân Ninh, Gia Ninh, Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh. Diện tích thực hiện dự án 200ha. Hạng mục khách sạn, khu nghỉ dưỡng đạt tiêu chuẩn xếp hạng từ 4-5 sao. Vốn đầu tư 15 tỷ đồng/ha.
 
5. Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Phúc Trạch-Bố Trạch tại xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch. Diện tích thực hiện dự án 50ha. Hạng mục khách sạn, khu nghỉ dưỡng đạt tiêu chuẩn xếp hạng từ 3-5 sao. Vốn đầu tư 30 tỷ đồng/ha.
 
6.Khu phức hợp du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Phong Nha tại xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch. Diện tích thực hiện dự án 185ha. Hạng mục khách sạn, khu nghỉ dưỡng đạt tiêu chuẩn xếp hạng từ 3-5 sao. Vốn đầu tư 30 tỷ đồng/ha.
 
7. Khách sạn và Trung tâm thương mại khu vực ven biển Quảng Thọ tại phường Quảng Thọ, TX. Ba Đồn. Diện tích thực hiện dự án 2,8ha. Hạng mục khách sạn đạt tiêu chuẩn xếp hạng 3-5 sao. Vốn đầu tư 50 tỷ đồng/ha.
 
8. Khu du lịch nghỉ dưỡng ven biển phường Quảng Thọ tại phường Quảng Thọ, TX. Ba Đồn. Diện tích thực hiện dự án 24ha. Hạng mục khách sạn, khu nghỉ dưỡng đạt tiêu chuẩn 3-5 sao. Vốn đầu tư 50 tỷ đồng/ha.
 
9.Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Suối Tam Cấp, xã Quảng Kim (Công ty Trường Thịnh đang quan tâm). Tại xã Quảng Kim, huyện Quảng Trạch. Diện tích thực hiện dự án 10ha. Phát triển hạ tầng du lịch, cơ bản vẫn duy trì bảo đảm diện tích rừng tự nhiên, rừng phòng hộ và bảo vệ môi trường. Vốn đầu tư 15 tỷ đồng/ha.
 
10. Tuyến du lịch dọc sông Gianh kết hợp tham quan đàn voọc đen gáy trắng trên núi đá vôi huyện Tuyên Hóa tại các xã: Đồng Hóa, Thạch Hóa, huyện Tuyên Hóa. Diện tích thực hiện dự án 100ha. Hạng mục: thuyền du lịch, bến thuyền và các dịch vụ hỗ trợ dọc sông Gianh; tổ chức tham quan và ngắm đàn voọc đen gáy trắng trên núi đá vôi huyện Tuyên Hóa. Vốn đầu tư 500 tỷ đồng.
 
11. Du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng suối nước nóng Ngư Hóa tại xã Ngư Hóa, huyện Tuyên Hóa. Diện tích thực hiện dự án 30ha. Hạng mục khách sạn, khu nghỉ dưỡng đạt tiêu chuẩn xếp hạng từ 3-5 sao. Vốn đầu tư 15 tỷ đồng/ha.
 
12. Khu phức hợp du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Thác Bụt-Minh Hóa tại xã Yên Hóa, huyện Minh Hóa. Diện tích thực hiện dự án 100ha. Hạng mục khách sạn, khu nghỉ dưỡng đạt tiêu chuẩn xếp hạng từ 3-5 sao. Vốn đầu tư 15 tỷ đồng/ha.
 
12 dự án thuộc lĩnh vực phát triển kết cấu hạ tầng
 
1. Xây dựng cơ sở hạ tầng KCN Bang tại các xã: Phú Thủy, Mai Thủy, huyện Lệ Thủy. Diện tích thực hiện dự án 450ha. Đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật KCN theo quy hoạch. Vốn đầu tư 4.000 tỷ đồng.
 
2. Xây dựng cơ sở hạ tầng KCN Tây Bắc Quán Hàu tại các xã: Lương Ninh, Vĩnh Ninh và thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh. Diện tích thực hiện dự án 300ha. Đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật KCN theo quy hoạch. Vốn đầu tư 2.500 tỷ đồng.
 
3. Xây dựng cơ sở hạ tầng KCN Hòn La 2 (đã có Công ty Facon quan tâm) tại xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch. Diện tích thực hiện dự án 177,1ha. Đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật KCN theo quy hoạch. Vốn đầu tư 1.800 tỷ đồng.
 
4. Xây dựng cơ sở hạ tầng KCN cửa ngõ phía Tây Khu kinh tế Hòn La tại các xã: Quảng Hưng, Quảng Tùng, huyện Quảng Trạch. Diện tích thực hiện dự án 122ha. Đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật KCN theo quy hoạch. Vốn đầu tư 1.500 tỷ đồng.
 
5. Khu công viên trung tâm TP. Đồng Hới tại phường Đồng Phú, TP. Đồng Hới. Diện tích thực hiện dự án 35ha. Xây dựng hoàn thiện hạ tầng công viên, các khu dịch vụ, vui chơi, giải trí theo quy hoạch được phê duyệt, phục vụ nhu cầu của nhân dân TP. Đồng Hới và khách du lịch. Vốn đầu tư 150 tỷ đồng.
 
6.Khu nghiên cứu đào tạo tại xã Bảo Ninh, TP. Đồng Hới. Diện tích thực hiện dự án 20ha. Xây dựng khu nghiên cứu đào tạo chất lượng cao. Vốn đầu tư 20 tỷ đồng/ha.
 
7.Khu trung tâm thể dục thể thao tỉnh Quảng Bình tại xã Lộc Ninh, TP. Đồng Hới. Diện tích thực hiện dự án 44ha. Xây dựng trung tâm thể dục thể thao theo quy hoạch được phê duyệt, phục vụ nhu cầu của nhân dân TP. Đồng Hới và tỉnh Quảng Bình. Vốn đầu tư 440 tỷ đồng.
 
8.Bệnh viện Trung tâm vùng Nam TX. Ba Đồn tại xã Quảng Thủy, TX. Ba Đồn. Diện tích thực hiện dự án 3,3ha. Đầu tư xây dựng bệnh viện đa khoa phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân khu vực vùng Nam thị xã cũng như các huyện khác. Quy mô: 100 giường bệnh. Vốn đầu tư 100 tỷ đồng.
 
9.Hệ thống khối trường mầm non, tiểu học và THCS tại Trung tâm huyện lỵ, huyện Quảng Trạch. Diện tích thực hiện dự án 8,93 ha/9 điểm trường. Đáp ứng nhu cầu học các cấp học tại khu vực trung tâm huyện lỵ. Vốn đầu tư 100 tỷ đồng.
 
10.Trung tâm thể dục thể thao giai đoạn 1 huyện Quảng Trạch tại Trung tâm huyện lỵ, huyện Quảng Trạch. Diện tích thực hiện dự án 4,99ha. Đáp ứng nhu cầu luyện tập thể dục, thể thao tại tại khu vực trung tâm huyện lỵ và huyện Quảng Trạch. Vốn đầu tư 50 tỷ đồng.
 
11. Cơ sở y tế tại trung tâm huyện lỵ, huyện Quảng Trạch. Diện tích thực hiện dự án 4,43ha. Đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khoẻ nhân dân tại khu vực trung tâm huyện lỵ và huyện Quảng Trạch. Vốn đầu tư 100 tỷ đồng.
 
12.Bến xe Trung tâm huyện lỵ huyện Quảng Trạch. Diện tích thực hiện dự án 1,03ha. Đáp ứng nhu cầu bến xe vận tại hành khách, hàng hóa tại khu vực trung tâm huyện lỵ. Vốn đầu tư 20 tỷ đồng.
 
                                                                             Đ.T (tổng hợp)
,
 • Tiềm năng hấp dẫn, thu hút đầu tư phát triển

  (QBĐT) - Quảng Bình được mệnh danh là "vương quốc hang động" với nhiều điểm đến kỳ thú, hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế.

  17/01/2021
  .
 • Đón "cơ hội vàng"

  (QBĐT) - Sở hữu vị trí thuận lợi cùng với các chính sách ưu đãi hợp lý, hệ thống các khu kinh tế, khu công nghiệp (KKT, KCN) Quảng Bình đang là điểm đến hấp dẫn, sẵn sàng đón làn sóng đầu tư mới…

  17/01/2021
  .
 • Sẵn sàng đón "sóng" đầu tư

  (QBĐT) - Với chủ đề "Tiềm năng-An toàn và Khác biệt", tại hội nghị xúc tiến đầu tư (XTĐT) năm 2021, Quảng Bình mong muốn truyền tải thông điệp về một điểm đến đầu tư giàu tiềm năng, hấp dẫn và nhiều điểm mới mẻ so với các địa phương khác. Sự an toàn được thể hiện qua sự ổn định về trật tự xã hội, môi trường, phòng chống dịch bệnh trong suốt thời gian qua. Sự khác biệt thể hiện ở những yếu tố nổi trội về vị trí địa lý - kinh tế - chính trị, đất đai, thiên nhiên, con người… Khi tiềm năng được khai mở, sự an toàn được duy trì thì hiệu quả trong đầu tư là tất yếu đối với các nhà đầu tư, doanh nhân hoạt động trên địa bàn.

  17/01/2021
  .
 • Năng lượng tái tạo tiềm năng rộng mở

  (QBĐT) - Theo Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045 theo tinh thần Nghị quyết số 55-NQ/TW, ngày 11-2-2020 của Bộ Chính trị, vùng đất Quảng Bình một thời "chang chang cồn cát" đang dần rộng mở thời cơ chờ đón nhà đầu tư với nhiều tiềm năng phát triển đa dạng năng lượng tái tạo. 

  17/01/2021
  .
 • Quảng Bình - điểm đến đầu tư an toàn, hấp dẫn và tin cậy của tất cả các nhà đầu tư

  (QBĐT) - Nằm ở khu vực Bắc Trung bộ của Việt Nam, Quảng Bình đang trở thành điểm đến tiềm năng và khác biệt của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Quảng Bình hiện không chỉ tràn đầy nội lực, có nhiều tiềm năng, lợi thế phát triển kinh tế, hội tụ nhiều yếu tố để các nhà đầu tư có thể biến ý tưởng thành hiện thực, mà còn luôn không ngừng nỗ lực để vươn lên phát triển mạnh mẽ và là điểm đến đầu tư an toàn, hấp dẫn, tin cậy của tất cả các nhà đầu tư đến hợp tác cùng phát triển.

  17/01/2021
  .
 • Cam kết của lãnh đạo tỉnh tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư Quảng Bình 2021

  (QBĐT) - Nhằm nâng cao chất lượng môi trường đầu tư kinh doanh và đưa Quảng Bình trở thành điểm đến "An toàn, khác biệt và hiệu quả" cho các nhà đầu tư, lãnh đạo tỉnh Quảng Bình cam kết:
   
  16/01/2021
  .
 • Hoa Kỳ không trừng phạt hàng Việt Nam sau điều tra chính sách tiền tệ

  Kết luận được nêu trong Báo cáo ngày 15-1-2021 của USTR hoàn toàn không đề cập, hoặc đề xuất việc Chính phủ Hoa Kỳ áp thuế hoặc sử dụng các biện pháp trừng phạt đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam
   
  16/01/2021
  .
 • Quảng Bình - Tiềm năng, an toàn và khác biệt

  (QBĐT) - Quảng Bình hiện đang là điểm đến tiềm năng, an toàn và khác biệt của các nhà đầu tư trong và ngoài nước, bởi nơi đây hội tụ nhiều yếu tố để các nhà đầu tư có thể biến ý tưởng thành hiện thực.

  16/01/2021
  .