.

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Quảng Bình: Cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

.
10:10, Thứ Bảy, 21/11/2020 (GMT+7)
(QBĐT) - Với mục tiêu nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng và các dịch vụ tiền tệ, ngân hàng, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân, những năm qua, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Quảng Bình đã triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả công tác cải cách hành chính (CCHC), góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.
 
Để công tác CCHC tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ, ngay từ đầu năm, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Quảng Bình đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 01/CT-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngân hàng trong năm 2020; quán triệt phương châm hành động của Chính phủ “kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả”, thực hiện tốt các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng nhằm mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an toàn và phát triển lành mạnh hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD).
 
Trao đổi với phóng viên, ông Đinh Quang Hiếu, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Quảng Bình cho biết: Nhận thức CCHC là “xương sống” của hoạt động quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị ngành Ngân hàng, với vị thế của một ngành kinh tế trọng yếu, huyết mạch, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Quảng Bình luôn xác định cải cách là quá trình liên tục, không ngừng, phải luôn đi tắt đón đầu những xu hướng phát triển, lựa chọn những cải cách mới nhất của hoạt động tài chính ngân hàng. Theo đó, ngân hàng chỉ đạo quyết liệt đến toàn thể cán bộ, công chức và từng phòng, ban chuyên môn triển khai thực hiện Nghị quyết 30c/NQ-CP của Chính phủ về chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020, Nghị quyết 35/NQ-CCP về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, Nghị định 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử...; đồng thời công khai rõ ràng, đầy đủ các thông tin chủ yếu của bộ TTHC, định kỳ thực hiện bổ sung cập nhật các TTHC thuộc thẩm quyền của chi nhánh và niêm yết công khai các TTHC tại trụ sở.
Công tác tiếp nhận và giải quyết TTHC tại Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Quảng Bình được thực hiện nhanh chóng, kịp thời.
Công tác tiếp nhận và giải quyết TTHC tại Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Quảng Bình được thực hiện nhanh chóng, kịp thời.
Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Quảng Bình cũng đã chỉ đạo các TCTD trên địa bàn triển khai mạnh mẽ, toàn diện nhiệm vụ CCHC, yêu cầu các TCTD cắt giảm quy trình, thủ tục, giảm lãi suất, phí dịch vụ, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân tiếp cận sản phẩm, dịch vụ ngân hàng, góp phần giảm chi phí đầu vào cho doanh nghiệp. Theo đó, các ngân hàng đã có nhiều cải tiến, nâng cao chất lượng dịch vụ, đầu tư công nghệ phát triển sản phẩm online, thường xuyên cung cấp các gói sản phẩm, dịch vụ mới hiện đại và tiện dụng dành cho khách hàng. Cùng với đó, việc áp dụng quy trình ISO vào giải quyết TTHC, triển khai phần mềm quản lý văn bản, thống nhất chuẩn hóa hồ sơ, quy trình, thủ tục giải quyết TTHC đã góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ công một cách rõ rệt.
 
Xác định yếu tố con người là một trong những nội dung trọng tâm của Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020, đơn vị đã củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy phù hợp với chức năng, nhiệm vụ; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu công việc trên cơ sở lấy sự hài lòng của khách hàng và kết quả cải cách TTHC làm thước đo mức độ hoàn thành nhiệm vụ của công chức, viên chức.
 
Đặc biệt, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Quảng Bình đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chuyên môn; duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động bộ phận giải quyết TTHC “Một cửa”. Theo đó, bộ phận “Một cửa” có nhiệm vụ công khai đầy đủ, kịp thời danh mục TTHC được thực hiện bằng phương tiện điện tử hoặc bằng văn bản, hỗ trợ những trường hợp không có khả năng tiếp cận TTHC được công khai bằng phương tiện điện tử; hướng dẫn thực hiện TTHC, tiếp nhận hồ sơ TTHC, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để giải quyết và trả kết quả giải quyết cho tổ chức, cá nhân đối với trường hợp TTHC yêu cầu giải quyết ngay trong ngày...
 
Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã tiếp nhận và giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa với 31 hồ sơ được tiếp nhận; trong đó, 100% hồ sơ giải quyết trước hạn, không có hồ sơ tồn đọng. Các TTHC được thực hiện theo Quy định số 691/QĐ-QUB, bảo đảm các bước: tiếp nhận, kiểm soát thành phần hồ sơ TTHC; đăng ký vào sổ theo dõi TTHC và trên edoc; xử lý TTHC mới tiếp nhận trực tiếp; phê duyệt công văn trả lời và trả kết quả TTHC.
 
Hàng năm, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Quảng Bình gửi phiếu điều tra sự hài lòng đến các TCTD trên địa bàn. Qua kết quả khảo sát, chi nhánh là đơn vị thực hiện rất tốt việc minh bạch thông tin; không có thái độ nhũng nhiễu, phiền hà khi giải quyết công việc; thời gian thực hiện các TTHC nhanh chóng, kịp thời; việc tiếp nhận và trả kết quả TTHC theo đúng quy định cơ chế “Một cửa”.
 
Nhờ các kết quả CCHC từ Trung ương đến cơ sở, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đạt kết quả cao nhất, xếp vị trí dẫn đầu trong bảng xếp hạng Chỉ số CCHC 5 năm liên tiếp, từ 2015-2019.
 
“Thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Quảng Bình nói riêng, ngành Ngân hàng trên địa bàn nói chung sẽ tập trung triển khai liên tục và hiệu quả các lĩnh vực CCHC nhằm kiến tạo môi trường kinh doanh nói chung và trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng nói riêng ổn định, an toàn, khuyến khích cạnh tranh lành mạnh, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương, thượng tôn pháp luật. Đồng thời, tiếp cận, ứng dụng nhanh công nghệ hiện đại đi đôi với đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, đưa các sản phẩm tiện lợi, an toàn nhất cho doanh nghiệp và người dân trong các lĩnh vực tiền tệ, tín dụng, thanh toán. Ngoài ra, tiếp tục cải cách trong toàn ngành để tăng cường minh bạch, công khai các hoạt động tài chính, quản lý tài chính công, trong đó, đặc biệt chú trọng triển khai các giải pháp thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt.” - ông Đinh Quang Hiếu, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Quảng Bình cho biết thêm.
 
Thanh Hải
,