.

Lệ Thủy: Chấn chỉnh hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn

.
14:26, Thứ Ba, 07/07/2020 (GMT+7)

(QBĐT) - Thời gian qua, hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện Lệ Thủy đã có những chuyển biến tích cực, nguồn vốn ngân sách nhà nước cho đầu tư phát triển ngày càng tăng, nhiều công trình trong các lĩnh vực như: giao thông, y tế, giáo dục, nông nghiệp và PTNT, hạ tầng kỹ thuật được đầu tư xây dựng, các công trình hoàn thành đưa vào khai thác và phát huy hiệu quả, tạo sự phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn.

Nhiều công trình xây dựng ở Lệ Thủy việc áp dụng quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn và định mức kỹ thuật chưa phù hợp, gây lãng phí vốn đầu tư.
Nhiều công trình xây dựng ở Lệ Thủy việc áp dụng quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn và định mức kỹ thuật chưa phù hợp, gây lãng phí vốn đầu tư.

Tuy nhiên, hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn vẫn còn những tồn tại như năng lực của một số chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn thiết kế, giám sát thi công, đơn vị thi công còn hạn chế. Vì vậy, chất lượng khảo sát, tư vấn còn thấp, hồ sơ dự án có nhiều sai sót, không phù hợp với thực tiễn dẫn đến nhiều dự án phải điều chỉnh, đặc biệt có những dự án phải điều chỉnh nhiều lần. Mặt khác, năng lực quản lý dự án của chủ đầu tư còn hạn chế, việc áp dụng quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn và định mức kỹ thuật chưa phù hợp, gây lãng phí vốn đầu tư…

Để khắc phục các tình trạng này, UBND huyện Lệ Thủy đã yêu cầu các phòng, ban chức năng liên quan, UBND các xã, thị trấn, chủ đầu tư và các đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công trên địa bàn nâng cao chất lượng công tác thẩm định, có trách nhiệm kiểm soát chặt chẽ, thủ tục, chất lượng hồ sơ tư vấn khảo sát, lập dự án, hồ sơ thiết kế; tăng cường kiểm tra chất lượng công trình và kiểm tra công tác nghiệm thu công trình của chủ đầu tư…

Ngoài ra, có trách nhiệm huy động nguồn nhân lực, lựa chọn đơn vị tư vấn khảo sát, lập dự án, lập hồ sơ bản vẽ thi công- dự toán, đơn vị quản lý dự án, giám sát thi công có đủ năng lực, trình độ để triển khai thực hiện dự án; lựa chọn những nhà thầu tư vấn lập dự án có năng lực, kinh nghiệm; kiểm tra, giám sát chất lượng khảo sát, thiết kế xây dựng đúng quy trình, quy định để bảo đảm dự án đầu tư có tính khả thi cao, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư…

Bên cạnh đó, cần nâng cao chất lượng tư vấn, chú trọng công tác khảo sát tránh xảy ra nhầm lẫn dẫn đến phải điều chỉnh, bổ sung dự án; bố trí cán bộ giám sát có trình độ, năng lực; tổ chức thi công hợp lý để xây dựng công trình bảo đảm tiến độ, chất lượng, kỹ thuật…

Ngọc Hải

,