.

Nông dân Ba Đồn chung sức xây dựng nông thôn mới

.
14:41, Thứ Ba, 30/06/2020 (GMT+7)
(QBĐT) - Những năm qua, Hội Nông dân (HND) TX. Ba Đồn đã gắn phong trào thi đua của Hội với phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM), đồng thời, chủ động triển khai thực hiện nhiều nội dung, việc làm cụ thể, sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực, đóng góp vào thành công chung của Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn.
 
HND thị xã hiện có gần 20.000 hội viên, sinh hoạt ở 111 chi hội. Thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng NTM”, HND các cấp của thị xã đã tích cực vận động cán bộ, hội viên phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, đóng góp tiền, ngày công.
 
Bên cạnh các hình thức tuyên truyền, như: thông qua các buổi sinh hoạt chi, tổ hội; tổ chức sân khấu hóa tại các hội thi, hội diễn; hoạt động văn hóa, văn nghệ; cấp phát tài liệu; tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng, Hội còn trực tiếp triển khai các mô hình Chi hội nông dân tự quản đoạn đường sáng-xanh-sạch-đẹp, thu gom rác thải làm sạch môi trường, phát triển các mô hình kinh tế...
 
Nhằm tạo điều kiện giúp hội viên vươn lên phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, các cấp hội đã đẩy mạnh thực hiện phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Phong trào đã thu hút đông đảo hội viên tham gia, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong sản xuất nông nghiệp.
 
Hội viên được khuyến khích, hướng dẫn thực hiện tốt việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với các tiềm năng, lợi thế của địa phương để tạo ra nhiều sản phẩm nông nghiệp có khả năng cạnh tranh cao, mang lại giá trị kinh tế và thu nhập cho hội viên, nông dân.
 
Các cấp HND còn triển khai nhiều hoạt động thiết thực khác hỗ trợ hội viên, như: thực hiện ủy thác với Ngân hàng chính sách xã hội giúp hội viên vay vốn; tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, mở các lớp dạy nghề ngắn hạn nhằm cung cấp kiến thức trồng trọt, sản xuất chăn nuôi giúp hội viên nâng cao thu nhập... 
Nông dân xã Quảng Thủy, thị xã Ba Đồn tham gia xây dựng đường giao thông nông thôn mới
Nông dân xã Quảng Thủy, thị xã Ba Đồn tham gia xây dựng đường giao thông nông thôn mới
Với phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm”, hội viên nông dân tích cực tham gia hiến đất làm đường, vận động nhân dân đồng thuận, không trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước.
 
Song song với đó, Hội phối hợp với các ngành, đoàn thể, đơn vị huy động sức người, sức của, cùng sự đầu tư của Nhà nước xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, như: hệ thống thủy lợi, cầu, đường.
 
Qua công tác tuyên truyền, vận động của Hội, trong giai đoạn từ 2015-2020, cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn thị xã đã đóng góp tiền, tài sản và ngày công lao động quy đổi thành tiền là 50,7 tỷ đồng để thực hiện các tiêu chí NTM mới, góp phần cùng với xã: Quảng Hòa, Quảng Văn, Quảng Hải, Quảng Tân, Quảng Trung, Quảng Tiên, Quảng Thủy về đích NTM.
 
Ông Nguyễn Quốc Đồng, Phó Chủ tịch HND TX. Ba Đồn cho biết, mặc dù đời sống của người dân tại các xã, phường còn gặp nhiều khó khăn, nhưng đa số các hội viên đều tích cực tham gia đóng góp xây dựng NTM, ủng hộ các quỹ do địa phương phát động. Để đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng NTM, thời gian tới, Hội tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua; tuyên truyền, vận động hội viên tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, nhất là tham gia làm đường giao thông nông thôn, kênh mương và rãnh thoát nước các khu dân cư. Qua đó, góp phần chung tay cùng cấp ủy, chính quyền thị xã đưa 2 xã Quảng Lộc và Quảng Sơn về đích đúng lộ trình vào cuối năm 2020.
X.P
,