.

Tín dụng ưu đãi đồng hành xây dựng nông thôn mới

.
08:25, Thứ Hai, 25/05/2020 (GMT+7)
(QBĐT) - Đến hết năm 2019, Quảng Bình có 73 xã đạt chuẩn NTM, đạt 53,7% (vượt 5 xã so với mục tiêu đề ra năm 2020). Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh với việc triển khai hiệu quả chương trình tín dụng chính sách xã hội (TDCSXH)... đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, tạo việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống người dân, đồng hành cùng lộ trình xây dựng NTM.
 
Những năm qua, NHCSXH tỉnh luôn chú trọng thực hiện các giải pháp tăng nguồn vốn, hoạt động có hiệu quả chương trình TDCSXH. Cụ thể, đơn vị đã chủ động phối hợp với các hội, đoàn thể tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho vay; thường xuyên tổ chức kiểm tra giám sát tình hình triển khai chương trình tại cơ sở bảo đảm vốn vay phát huy được hiệu quả, người vay sử dụng đúng mục đích.
 
Để đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu vay vốn của người dân, ngân hàng đã thực hiện tốt việc nâng mức cho vay tối đa không phải bảo đảm tiền vay và thời hạn cho vay đối với nhiều chương trình, như: hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, học sinh sinh viên, nước sạch, giải quyết việc làm...
 
Với quy trình, thủ tục cho vay đơn giản, phù hợp, nguồn vốn TDCSXH đã kịp thời đến tay các hộ nghèo và các đối tượng chính sách có nhu cầu vay vốn.
Từ nguồn vốn tín dụng ưu đãi, mô hình sản xuất hương ở TP. Đồng Hới đã phát huy được hiệu quả kinh tế.
Từ nguồn vốn tín dụng ưu đãi, mô hình sản xuất hương ở TP. Đồng Hới đã phát huy được hiệu quả kinh tế.
Vốn TDCSXH được đầu tư cho phát triển sản xuất, tạo sinh kế, việc làm và đáp ứng nhu cầu thiết yếu trong đời sống của người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Cũng nhờ đó, nguồn vốn đã góp phần thực hiện các tiêu chí trong xây dựng NTM, như: giải quyết việc làm, giảm tỷ lệ hộ nghèo, vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm…
 
Trong 5 năm qua, chương trình cho vay hộ nghèo có tổng doanh số cho vay đạt 749,7 tỷ đồng, với 18 nghìn lượt hộ nghèo vay vốn; chương trình đã giúp 28.391 lượt hộ thoát nghèo.
 
Chương trình cho vay giải quyết việc làm hỗ trợ 8,9 nghìn lượt khách hàng vay vốn với tổng doanh số cho vay đạt 261 tỷ đồng; tạo việc làm cho trên 10,7 nghìn lao động.
 
Với nguồn vốn vay từ chương trình cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, NHCSXH tỉnh đã tạo điều kiện cho các khách hàng xây dựng 31.120 công trình nước sạch và 28.294 công trình vệ sinh…
 
Để góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, NHCSXH tỉnh đã quan tâm và chỉ đạo tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức, như: phối hợp với Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Bình trong công tác tuyên truyền TDCSXH theo định kỳ.
 
Ngân hàng đã tuyên truyền, vận động cán bộ, người lao động trong đơn vị tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động trong và ngoài ngành về hỗ trợ cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và hỗ trợ các địa phương trong xây dựng NTM.
 
Đơn vị cũng phối hợp với các tổ chức hội ủy thác chỉ đạo cơ sở thường xuyên tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về các chương trình TDCSXH do ngân hàng thực hiện tại địa bàn huyện nghèo, các xã xây dựng NTM để người dân biết và tiếp cận nguồn vốn; nâng cao nhận thức của người dân trong việc sử dụng vốn vay, trách nhiệm trả nợ tiền vay khi đến hạn.
 
Nhờ nguồn vốn vay TDCSXH, nhiều mô hình sản xuất kinh doanh gắn với xây dựng thương hiệu sản phẩm của từng địa phương đã được xây dựng và nhân rộng, điển hình, như: mô hình nuôi cá bè lồng ở Bố Trạch; mô hình trồng nấm, chăn nuôi gà, lợn tổng hợp và dự án mua ngư lưới cụ đánh bắt hải sản ở xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch; mô hình trồng rừng huyện Minh Hóa; mô hình sản xuất hương tại TP. Đồng Hới... Nhờ vậy, nhiều hộ gia đình có thêm nguồn thu nhập, cải thiện đời sống.
 
Vốn tín dụng ưu đãi là tiền đề cơ sở cho việc thực hiện có hiệu quả các chương trình bảo vệ môi trường, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn, đồng hành cùng xây dựng NTM. Nhờ vậy, đến nay toàn tỉnh đã có 73/136 xã đạt chuẩn NTM, bộ mặt nông nghiệp nông thôn ngày càng khởi sắc.
 
Ông Trần Văn Tài, Giám đốc NHCSXH tỉnh cho biết, để tạo điều kiện hỗ trợ cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác vươn lên thoát nghèo bền vững, giải quyết việc làm cho người lao động, góp phần đồng hành xây dựng NTM, thời gian tới, ngân hàng tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, như: thực hiện tốt công tác vận động, tuyên truyền trong thực hiện TDCSXH tại địa phương; tham mưu với các cấp, các ngành, địa phương thu hút thêm nhiều nguồn vốn và đẩy nhanh tiến độ giải ngân các chương trình TDCSXH; đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong công tác tín dụng để huy động sức mạnh tổng hợp của toàn thể xã hội giúp người nghèo và đối tượng chính sách.
 
NHCSXH tỉnh cũng bám sát kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM; phối hợp với các ngành liên quan tích cực tham gia một số giải pháp trong nội dung xây dựng NTM, đặc biệt là nội dung giảm nghèo và an sinh xã hội nhằm tạo cơ sở, bước đi vững chắc trong việc triển khai xây dựng NTM phù hợp với từng giai đoạn, từng địa phương.
 
                                                                                 Thúy Hiền
,