Tuyên Hóa: Công bố hết dịch tả lợn châu Phi

  • 14:17 | Thứ Ba, 14/01/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - UBND huyện Tuyên Hóa vừa ban hành Quyết định công bố hết dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn xã Lê Hóa. Đây là xã cuối cùng trên địa bàn huyện công bố hết dịch tả lợn châu Phi.
Các đơn vị chức năng tăng cường công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi
Các đơn vị chức năng tăng cường công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi
Từ ngày 14-10 đến 6-12-2019, dịch tả lợn châu Phi xảy ra tại 11 xã, thị trấn của huyện Tuyên Hóa, ảnh hưởng đến 43 hộ chăn nuôi ở 28 thôn, tiểu khu. Toàn huyện đã tiêu hủy 263 con lợn với tổng trọng lượng 14.880kg.
 
Tính đến thời điểm này, 11/11 xã, thị trấn của huyện Tuyên Hóa xảy ra dịch tả lợn châu Phi đã công bố hết dịch, các xã còn lại không phát sinh ổ dịch mới. Mọi hoạt động chăn nuôi, vận chuyển, giết mổ, mua bán lợn và sản phẩm từ lợn trên địa bàn huyện được phép trở lại bình thường theo quy định.
 
UBND huyện Tuyên Hóa cũng chỉ đạo các địa phương, đơn vị liên quan tiếp tục giám sát tình hình dịch bệnh, áp dụng các biện pháp phòng dịch theo quy định. Đồng thời, tăng cường quản lý việc tái đàn, hướng dẫn các hộ dân chăm sóc, nuôi dưỡng vật nuôi, khôi phục chăn nuôi trên địa bàn.
 
Văn Tư