Bố Trạch: Trồng ổi theo hướng VietGap cho thu nhập cao

  • 16:48 | Thứ Ba, 03/12/2019
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Nhờ đẩy mạnh thực hiện các chính sách hỗ trợ nên trên địa bàn huyện Bố Trạch xuất hiện nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp sạch và an toàn theo tiêu chuẩn VietGap.
Mô hình trồng ổi được cấp giấy chứng nhận VietGAP với thương hiệu ổi sạch Tâm An ở Lý Trạch
Mô hình trồng ổi được cấp giấy chứng nhận VietGAP với thương hiệu ổi sạch Tâm An ở Lý Trạch.
Năm 2017, hộ anh Nguyễn Ngọc Cương (thôn 7, xã Lý Trạch) đã chuyển đổi gần 1,5ha diện tích đất kém hiệu quả sang trồng hơn 900 gốc ổi với các loại giống; tập trung chủ yếu là giống ổi nữ hoàng, ổi ruột đỏ.
 
Mô hình trồng ổi này được áp dụng quy trình kỹ thuật theo hướng VietGAP; việc phòng trừ sâu bệnh được thực hiện bằng phương pháp an toàn sinh học và chỉ sử dụng phân hữu cơ để bón cho cây nhằm đạt năng suất, chất lượng cao. Bình quân mỗi ha trồng ổi cho thu hoạch từ 40-50 tấn ổi/năm, mang lại nguồn thu nhập hàng trăm triệu đồng. 
 
Hiện nay, mô hình trồng ổi của anh Nguyễn Ngọc Cương đã được cấp giấy chứng nhận VietGAP với thương hiệu ổi sạch Tâm An. 
 
Huyện Bố Trạch cũng đang khuyến khích nhân rộng mô hình nhằm tạo chuỗi liên kết trong sản xuất và đầu ra ổn định cho sản phẩm.
 
Hương Trà