.

"Ý Đảng, lòng dân" trong công tác giảm nghèo

.
08:26, Thứ Hai, 18/11/2019 (GMT+7)
(QBĐT) - Với mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân hàng năm 1-2%, huyện Quảng Ninh đã huy động sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng trong công tác giảm nghèo, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.
 
Xuất phát điểm là huyện có tỷ lệ hộ nghèo gần ngang bằng với mức bình quân của tỉnh theo phương pháp tiếp cận đa chiều, những năm qua, huyện Quảng Ninh đã xác định giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược phát triển kinh tế-xã hội. Trao đổi với phóng viên, đồng chí Phạm Trung Đông, Chủ tịch UBND huyện Quảng Ninh cho biết, công tác giảm nghèo đã được huyện Quảng Ninh cụ thể hóa qua các nghị quyết, chương trình hành động và được triển khai đồng bộ cùng với các chương trình kinh tế-xã hội của địa phương. Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác giảm nghèo, Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Ninh đã xây dựng chương trình hành động về giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm giai đoạn 2016-2020; mục tiêu đến năm 2020 duy trì tỷ lệ hộ nghèo của huyện thấp hơn tỷ lệ bình quân chung của tỉnh và dưới 5%.
 
Trên cơ sở các kế hoạch cụ thể, huyện Quảng Ninh đã đề ra nhiều giải pháp quan trọng nhằm đa dạng hóa nguồn vốn huy động cho công tác giảm nghèo; lồng ghép việc thực hiện các chính sách hỗ trợ giảm nghèo với các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững ở các xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn.
 
Xác định công tác giảm nghèo bền vững phải gắn liền với phát triển sản xuất, tạo việc làm ổn định cho người dân, huyện Quảng Ninh đã tập trung tạo điều kiện để các gia đình thuộc diện hộ nghèo có vốn sản xuất. Theo đó, các thủ tục vay vốn được Ngân hàng chính sách xã hội huyện niêm yết công khai, minh bạch theo hướng đơn giản hóa nhằm tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận nguồn vốn. Nhờ đó, năm 2019, toàn huyện có 266 hộ nghèo, 367 hộ cận nghèo và 487 hộ thoát nghèo được tiếp cận nguồn vốn vay với tổng số tiền cho vay  là 173,2 tỷ đồng. Từ nguồn vốn tín dụng ưu đãi, hàng nghìn lượt hộ dân trên địa bàn huyện đã có điều kiện phát triển sản xuất, mở rộng ngành nghề, tăng thu nhập, vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng. 
Chuyển đổi cơ cấu cây trồng hiệu quả góp phần giúp người dân Quảng Ninh nâng cao thu nhập.
Chuyển đổi cơ cấu cây trồng hiệu quả góp phần giúp người dân Quảng Ninh nâng cao thu nhập.
Cùng với nguồn vốn tín dụng, huyện Quảng Ninh cũng đã có nhiều chính sách hỗ trợ sản xuất, trong đó chú trọng triển khai tập huấn hướng dẫn cho người lao động kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt và các hoạt động khuyến nông-lâm-ngư; tập trung đầu tư vào các ngành phát huy được lợi thế về nguyên liệu, thị trường, lao động; đồng thời, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào vùng nghèo, xã nghèo. Huyện cũng ưu tiên cấp vốn thực hiện Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, nhân rộng các mô hình giảm nghèo nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức và tập quán sản xuất của người dân; góp phần tích cực vào xóa đói giảm nghèo trên địa bàn.
 
Ông Nguyễn Văn Nhì, Chủ tịch UBND xã Trường Sơn, một trong hai xã miền núi của huyện Quảng Ninh chia sẻ, với đặc thù của địa bàn miền núi, đời sống của người dân 19 thôn, bản trên địa bàn xã Trường Sơn vốn gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, những năm gần đây, từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và từ chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất của tỉnh, huyện, xã Trường Sơn đã tập trung triển khai và nhân rộng các mô hình giảm nghèo. Xã đã vận động người dân phát triển chăn nuôi bò trên cơ sở phù hợp với điều kiện tự nhiên và chuyển đổi cơ cấu cây trồng nhằm tạo nguồn thu nhập ổn định. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã giảm mạnh từ 66,7% (năm 2016) xuống còn 47,6% (năm 2019).
 
Cùng với việc thực hiện các chính sách phát triển sản xuất, trên cơ sở nguồn vốn từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và nguồn vốn các chương trình, huyện Quảng Ninh đã phân bổ vào các công trình phục vụ lợi ích thiết thực của người dân, như: đường giao thông nông thôn, hệ thống kênh mương, trường học và các công trình phúc lợi khác. Qua đó, huyện tạo điều kiện cho các xã hoàn thiện kết cấu hạ tầng, nâng dần năng lực sản xuất, rút ngắn chênh lệch mức sống giữa xã miền núi, bãi ngang ven biển với các địa phương khác trên địa bàn.
 
Huyện Quảng Ninh cũng quan tâm thực hiện các chế độ, chính sách ưu đãi đối với người nghèo về nhà ở, giáo dục, chăm sóc sức khỏe; tập trung đẩy mạnh công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người nghèo. Huyện đã hỗ trợ vốn cho các cơ sở sản xuất kinh doanh và hộ gia đình để mở rộng sản xuất, tạo việc làm cho nhiều lao động; đồng thời, tuyên truyền, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có uy tín, có tư cách pháp nhân về tuyển xuất khẩu lao động; duy trì có hiệu quả mô hình liên kết giữa chính quyền xã, thị trấn với đơn vị xuất khẩu lao động theo yêu cầu thị trường. Nhờ đó, bình quân mỗi năm, huyện Quảng Ninh đã giải quyết việc làm cho 3.400 đến 3.600 lao động và xuất khẩu lao động từ 300-400 người. 
Giải quyết việc làm cho lao động nông thôn góp phần giảm nghèo bền vững ở huyện Quảng Ninh.
Giải quyết việc làm cho lao động nông thôn góp phần giảm nghèo bền vững ở huyện Quảng Ninh.
Với những giải pháp hợp lý và được thực hiện hiệu quả, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện Quảng Ninh thời gian qua giảm khá nhanh; góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế-xã hội của huyện. Tuy nhiên, nhìn nhận một cách thẳng thắn, kết quả giảm nghèo tuy đạt mục tiêu về số hộ đã thoát nghèo nhưng mức thu nhập nằm sát chuẩn nghèo vẫn còn lớn, tỷ lệ hộ tái nghèo hàng năm còn cao; nguồn lực bố trí cho công tác giảm nghèo còn hạn hẹp; đời sống của người dân, đặc biệt là ở vùng sâu vùng xa vẫn còn khó khăn.
 
Nhằm thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, thời gian tới, cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, khơi dậy ý chí chủ động, vươn lên của người nghèo, huyện Quảng Ninh chú trọng lồng ghép việc thực hiện các chính sách hỗ trợ giảm nghèo, trong đó ưu tiên hỗ trợ đầu tư nguồn lực cho cho 2 xã miền núi khó khăn Trường Sơn, Trường Xuân và xã bãi ngang ven biển.
 
“Huyện chủ trương thu hút, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp đầu tư; có các cơ chế, chính sách đặc thù theo quy định để hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, trang trại nhằm tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho người nghèo; thực hiện có hiệu quả chính sách liên kết giữa doanh nghiệp với nông dân; tập trung đào tạo các nghề gắn với định hướng phát triển du lịch, dịch vụ và ngành nghề truyền thống; thực hiện đồng bộ, toàn diện và có hiệu quả các cơ chế, chính sách giảm nghèo nhằm cải thiện điều kiện sống và tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của người nghèo…”, đồng chí Phạm Trung Đông, Chủ tịch UBND huyện Quảng Ninh cho biết thêm.
Đầu năm 2016, huyện Quảng Ninh có 13,7% hộ nghèo và 9,7% hộ cận nghèo. Năm 2019, huyện Quảng Ninh phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 3,95%, giảm tỷ lệ hộ cận nghèo xuống còn 4,46%.
 
Đến nay, 100% người nghèo, người dân thuộc Chương trình 135 và xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển trên địa bàn huyện Quảng Ninh đã được cấp thẻ Bảo hiểm y tế khám, chữa bệnh.
                                                                                                                                   Thanh Hải
,