Minh Hóa: Trên 2.700 hộ đồng bào dân tộc thiểu số được giao đất, giao rừng

  • 08:01 | Chủ Nhật, 10/11/2019
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ông Đinh Xuân Tiến, Trưởng phòng Dân tộc huyện Minh Hóa cho biết, thời gian qua, công tác giao đất, giao rừng cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) đã được cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp huyện Minh Hóa quan tâm chỉ đạo thực hiện, tạo điều kiện cho đồng bào phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống.
Nhờ được giao đất, nhiều hộ ĐBDTTS đã đầu tư trông rừng, mang lại thu nhập cao.
Nhờ được giao đất, nhiều hộ ĐBDTTS đã đầu tư trồng rừng, mang lại thu nhập cao.
Theo đó, đến nay đã có trên 2.700 hộ gia đình ở vùng ĐBDTTS được nhận đất, nhận rừng và nhận khoán bảo vệ rừng, trong đó có 1.181 hộ nhận đất lâm nghiệp với diện tích 1.765,69 ha; 1.604 hộ nhận khoán khoanh nuôi, bảo vệ với diện tích trên 7.000 ha rừng, nguồn kinh phí hỗ trợ thực hiện 840,515 triệu đồng. Đến nay, cơ bản đã từng bước giải quyết được tình trạng thiếu đất sản xuất ở vùng ĐBDTTS.
 
Nhờ được giao đất lâm nghiệp, thời gian qua, các hộ gia đình ở các xã vùng ĐBDTTS ở huyện Minh Hóa đã tập trung trồng rừng kinh tế, trồng cây bản địa để tăng thu nhập, đồng thời nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ rừng của bà con. Riêng trong năm 2019, các xã vùng ĐBDTTS ở Minh Hóa, bà con đăng ký trồng mới diện tích rừng kinh tế với số lượng lớn, tiêu biểu như xã Trọng Hóa (500ha); Hóa Sơn (100ha)… Nhiều hộ ĐBDTTS có thu nhập cao từ trồng rừng kinh tế như: ông Trần Xuân Tư, Trần Xuân Liệu, Cao Xuân Lực (xã Thượng Hóa); ông Hồ Kinh, Hồ Khiên, Hồ Két (xã Trọng Hóa); bà Cao Thị Thắng, Cao Thị Hướng (xã Hóa Sơn)…
Lâm An