.

Bố Trạch: Xã Hòa Trạch và Nam Trạch nỗ lực về đích nông thôn mới

.
08:10, Thứ Hai, 05/08/2019 (GMT+7)
(QBĐT) - Thời gian qua, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (MTQGXDNTM) được huyện Bố Trạch tập trung chỉ đạo, đồng thời triển khai đồng bộ các giải pháp theo kế hoạch đề ra.
Tiêu chí thủy lợi được các địa phương ở huyện Bố Trạch chú trọng triển khai thực hiện
Tiêu chí thủy lợi được các địa phương ở huyện Bố Trạch chú trọng triển khai thực hiện.
Trong đó, huyện đã chú trọng triển khai thực hiện đề án mỗi xã mỗi sản phẩm (OCOP). Đặc biệt, đối với 2 xã phấn đấu hoàn thành xã NTM trong năm 2019, huyện tiếp tục động viên, hỗ trợ tích cực để các xã hoàn thành các nội dung, về đích đạt tiến độ như kế hoạch. Đến nay, xã Hòa Trạch hoàn thành 17/19 tiêu chí và đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện tiêu chí trường học và thủy lợi; xã Nam Trạch hoàn thành 18/19 tiêu chí và đang xây dựng tiêu chí trường học.
 
Toàn huyện Bố Trạch hiện có 12 xã hoàn thành 19/19 tiêu chí và được công nhận xã NTM; bình quân toàn huyện đạt 15,32 tiêu chí/xã, không còn xã nào đạt dưới 5 tiêu chí.
 
Tuy nhiên trên thực tế, phong trào XDNTM tại các địa phương trên địa bàn có dấu hiệu chững lại, bình quân số tiêu chí đạt chuẩn NTM toàn huyện tăng chậm; 3 xã đã đạt chuẩn trước năm 2017 có sự sụt giảm so với bộ tiêu chí mới, gồm: Hải Trạch, Hoàn Trạch, Đức Trạch; các địa phương chưa tập trung chỉ đạo thực hiện theo tiêu chí nâng cao.
 
H.Tr
,