.

Bố Trạch: Đầu tư 2 tỷ đồng thực hiện các chuỗi liên kết sản xuất

.
08:43, Thứ Ba, 26/03/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Từ nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được tỉnh phân bổ, huyện Bố Trạch đã đầu tư 2 tỷ đồng thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn với tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn.

Căn cứ vào danh mục dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm giai đoạn 2018-2020, huyện Bố Trạch có 14 chuỗi liên kết sản xuất đề xuất được UBND tỉnh phê duyệt.

Chuỗi liên kết nuôi trồng và kinh doanh cá trắm sông Son ở các xã Sơn Trạch, Hưng Trạch, Liên Trạch sẽ được hỗ trợ phát triển
Chuỗi liên kết nuôi trồng và kinh doanh cá trắm sông Son ở các xã Sơn Trạch, Hưng Trạch, Liên Trạch sẽ được hỗ trợ phát triển.

Đó là chuỗi liên kết sản xuất, kinh doanh, chế biến các sản phẩm từ cà gai leo ở các xã Xuân Trạch, Sơn Lộc, Cự Nẫm, Phúc Trạch, Lâm Trạch; sản xuất, kinh doanh và sơ chế sản phẩm hồ tiêu ở các xã Xuân Trạch, Tây Trạch, HòaTrạch, Phú Định, Nam Trạch, Hưng Trạch, thị trấn Nông trường Việt Trung; sản xuất, kinh doanh thịt lợn sạch ở xã Thanh Trạch; liên kết bảo tồn và phát triển gạo bản địa ở các xã Phú Trạch, Vạn Trạch, Thượng Trạch; sản xuất, kinh doanh tinh dầu sả ở xã Trung Trạch; nuôi trồng và kinh doanh cá trắm sông Son ở các xã Sơn Trạch, Hưng Trạch, Liên Trạch; sản xuất, kinh doanh, chế biến tinh bột nghệ ở các xã Phúc Trạch, Lâm Trạch, Xuân Trạch; sản xuất, kinh doanh nấm ăn và nấm dược liệu ở các xã Phú Trạch, Sơn Lộc, Vạn Trạch, Tây Trạch, Hải Trạch; chuỗi liên kết trồng ngô làm thức ăn gia súc ở Nam Trạch, Mỹ Trạch...

Đến nay, huyện đã thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì dự án và lập hội đồng thẩm định dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn với tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn.

Hương Trà
 

,