.

TX.Ba Đồn: Sản lượng thủy sản đạt gần 11.500 tấn

.
10:27, Thứ Năm, 08/11/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Trong 10 tháng năm 2018, tranh thủ thời tiết thuận lợi, ngư dân trên địa bàn thị xã Ba Đồn đã tích cực bám biển khai thác thủy, hải sản và đẩy mạnh sản xuất, nuôi trồng thủy sản nước mặn, ngọt…

Mô hình nuôi tôm công nghiệp ở phường Quảng Thuận (TX.Ba Đồn) phát huy tốt hiệu quả.
Mô hình nuôi tôm công nghiệp ở phường Quảng Thuận (TX.Ba Đồn) phát huy tốt hiệu quả.

Nhờ đó, sản lượng thủy sản 10 tháng năm 2018 của Ba Đồn ước đạt 11.498,8 tấn, tăng 8,61% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, sản lượng nuôi trồng đạt 1.841,9 tấn; sản lượng khai thác đạt 9.656,9 tấn.

Để tiếp tục phát huy hiệu quả kinh tế trong lĩnh vực sản xuất thủy, hải sản, thị xã Ba Đồn tiếp tục triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ ngư dân khai thác ở các vùng biển xa; tuyên truyền, vận động ngư dân vươn khơi, bám biển kết hợp với bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Thị xã cũng chú trọng công tác kiểm tra quản lý giống và vật tư trong nuôi trồng thủy sản.

Lê Mai

                                                                                                                

 

 

 

,