.

Quảng Trạch: Gần 15 tỷ đồng đầu tư cho tái cơ cấu ngành nông nghiệp

.
10:32, Thứ Năm, 08/11/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Để tái cơ cấu ngành nông nghiệp bền vững, huyện Quảng Trạch đang tập trung chỉ đạo các địa phương hoàn thành việc dồn điền đổi thửa, gắn với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng nâng cao chất lượng và giá trị.

Trên cơ sở định hướng của ngành nông nghiệp, thời gian qua, huyện Quảng Trạch đã tập trung chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, hướng dẫn các địa phương cơ cấu lại các loại giống cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương; chú trọng sử dụng các loại cây, con giống có năng suất, chất lượng cao.

Để khuyến khích người dân mạnh dạn phát triển sản xuất, từ năm 2017 đến nay, huyện Quảng Trạch đã đầu tư gần 15 tỷ đồng cho các ban ngành, địa phương triển khai các mô hình phát triển sản xuất nông nghiệp chất lượng cao, gắn với chế biến, thị trường tiêu thụ sản phẩm. Các mô hình đã đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân, góp phần phát triển ngành nông nghiệp huyện theo hướng bền vững.

Thế Lực
(Đài TT-TH Quảng Trạch)

 

,