.

Khuyến khích nhân rộng mô hình trồng ngô lấy thân

.
08:25, Thứ Sáu, 14/09/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Thời gian qua, nhờ đưa các giống ngô mới, năng suất cao vào sản xuất, áp dụng các biện pháp kỹ thuật canh tác theo hướng thâm canh; đồng thời, hỗ trợ giá cho người trồng ngô, nên sản xuất ngô ở Bố Trạch đã có những bước cải thiện về năng suất và sản lượng.

Theo đó, huyện đã hỗ trợ giá cho người trồng ngô ở các địa phương trên địa bàn huyện tương đương 29,07 tấn giống ngô lai các loại với tổng kinh phí 290,7 triệu đồng. Tỷ lệ sử dụng giống ngô lai đạt 95% diện tích sản xuất trên toàn huyện; nhiều giống ngô mới có năng suất cao đã được đưa vào sử dụng, như: NK4300, NK6410, NK6326...

Nhiều giống ngô mới có năng suất cao được đưa vào sản xuất ở Bố Trạch.
Nhiều giống ngô mới có năng suất cao được đưa vào sản xuất ở Bố Trạch.

Vụ đông-xuân năm 2017-2018, diện tích sản xuất ngô toàn huyện đạt 921 ha, năng suất đạt 63 tạ/ha, tăng 7,5%; sản lượng trên 5.800 tấn, tăng 4,4% so với vụ đông-xuân năm 2014- 2015.

Hiện nay, một số địa phương trên địa bàn huyện đã liên kết với các doanh nghiệp chăn nuôi để sản sản xuất ngô làm thức ăn gia súc mang lại hiệu quả cao, như: Nam Trạch, Phúc Trạch, Mỹ Trạch.

Đặc biệt, xã Nam Trạch đã liên kết với Công ty Lê Dũng Linh (Quảng Trạch) trồng và bao tiêu sản phẩm trên 100 ha ngô lấy thân mang lại hiệu quả gấp 3 lần so với trồng sắn. Huyện Bố Trạch đang khuyến khích nhân rộng các mô hình này.

H.Tr
 

,