.

Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác hệ thống công trình thủy lợi

.
09:41, Thứ Sáu, 10/08/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Toàn tỉnh hiện có 664 công trình thủy lợi; trong đó có 150 hồ chứa các loại, 215 đập dâng, gần 300 trạm bơm nước, trên 2.160km kênh mương (đã kiên cố 1.018km), gần 250km đê các loại, 108 công trình nước sạch nông thôn.

Nhìn chung, hệ thống thủy lợi đã hỗ trợ, phát triển đa dạng hóa cây trồng; tỷ lệ tưới tiêu chủ động tăng từ 93% năm 2013 lên 95,6% năm 2017, trong đó vụ đông-xuân đạt 98%.

Nâng cao hiệu quả khai thác các trạm bơm nước phục vụ tưới tiêu chủ động trong sản xuất nông nghiệp.
Nâng cao hiệu quả khai thác các trạm bơm nước phục vụ tưới tiêu chủ động trong sản xuất nông nghiệp.

Thời gian qua, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tích cực chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định về công tác quản lý và phạm vi bảo vệ đê điều theo Luật Đê điều; phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi; phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý Nhà nước về an toàn đập; thường xuyên kiểm tra, nâng cấp, sửa chữa các hồ chứa nước có nguy cơ mất an toàn trước mùa mưa bão để kịp thời xử lý; ban hành định mức kinh tế kỹ thuật trong quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi do Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi quản lý; triển khai thực hiện có hiệu quả quy trình vận hành các hồ chứa có dung tích trên 3 triệu m3gồm Sông Thai, Thác Chuối, Rào Đá, Phú Vinh, Vực Tròn.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng đã tập trung đầu tư nâng cấp các công trình hạ tầng thủy lợi phục vụ đa mục tiêu, trong đó có nuôi trồng thủy sản; chú trọng các vùng nuôi trồng thủy sản tập trung, nhất là nuôi tôm, đến nay một số hồ đập đã phát huy hiệu quả, như: hồ Vực Tròn cung cấp nước cho vùng nuôi tôm Phúc-Thuận (TX. Ba Đồn); hồ Đồng Ran, Vực Sanh cấp nước cho vùng nuôi tôm tập trung Nam sông Gianh; nuôi cá-lúa; nuôi cá, cá lồng trên các hồ đập thủy lợi.

Đồng thời, Quảng Bình tiếp tục tranh thủ các nguồn vốn đầu tư để hoàn thành sửa chữa, nâng cấp 11 hồ chứa nước lớn, nhỏ, xây dựng mới 8 trạm bơm và nâng cấp sửa chữa 18 trạm bơm, hoàn thành kiên cố hoá gần 95km kênh tưới tiêu; hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập thuộc dự án WB8 (gia cố nâng cấp hồ chứa nước Phú Vinh và 9 hồ chứa nhỏ); triển khai dự án gia cố, sửa chữa đập dâng Rào Nan...

Ngọc Lan

 

,