.

Sản lượng khai thác thủy sản tăng 12,8%

.
08:41, Thứ Sáu, 13/07/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Trong 6 tháng đầu năm 2018, tình hình khai thác thủy sản cơ bản vẫn duy trì ổn định, thời tiết tốt đã tạo thuận lợi cho ngư dân bám biển sản xuất khai thác.

Sản lượng khai thác biển và khai thác nội địa 6 tháng đầu năm 2018 đều tăng khá và vượt so với cùng kỳ.
Sản lượng khai thác biển và khai thác nội địa 6 tháng đầu năm 2018 đều tăng khá và vượt so với cùng kỳ.

Theo báo cáo từ Chi cục Thủy sản, tổng sản lượng khai thác thủy sản 6 tháng đầu năm 2018 ước đạt trên 30.550 tấn, trong đó khai thác biển đạt 28.900 tấn, khai thác nội địa trên 1.650 tấn; đạt 51,8% so với với kế hoạch, tăng 12,8% so với cùng kỳ.

Riêng trong tháng 6, sản lượng khai thác thủy sản ước đạt 7.500 tấn, trong đó khai thác biển trên 7.100 tấn, khai thác nội địa 386 tấn.

Theo đánh giá, sản lượng khai thác biển và khai thác nội địa 6 tháng đầu năm 2018 đều tăng khá và vượt so với cùng kỳ; trong đó, nghề chụp hiệu quả khai thác đạt khá, doanh thu trung bình 200-250 triệu đồng/tàu/tháng với các loại hải sản có giá trị cao, như: mực, cá nục...

Ngọc Lan
                                                                               

,