.

Lệ Thủy: Huy động 130 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

.
08:58, Thứ Sáu, 13/07/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Trong 6 tháng đầu năm 2018, huyện Lệ Thủy đã huy động 130 tỷ đồng cho xây dựng nông thôn mới (XDNTM).

Trong đó, vốn trực tiếp từ chương trình 18.540 triệu đồng; vốn lồng ghép 105.500 triệu đồng; nhân dân đóng góp 900 triệu đồng; vốn khác 5.060 triệu đồng.

Từ các nguồn vốn, huyện đã xây dựng được 2km đường liên xã; 7,23km đường liên thôn; 12,19km đường ngõ xóm; 6,6km đường nội đồng; 5,29 km đường kênh mương; 4 nhà văn hóa thôn. 12 công trình trường học được đầu tư xây dựng, nâng cấp; 80 cổng chào và nhiều công trình khác được đầu tư xây dựng mới, nâng cấp và sửa chữa.

Đến nay, bình quân toàn huyện đạt 15,11 tiêu chí/xã. Trong đó, 12 xã đạt 19/19 tiêu chí và đạt chuẩn NTM; 6 xã đạt 15 – 18 tiêu chí; 3 xã đạt 10 – 14 tiêu chí; 5 xã đạt từ 5 – 9 tiêu chí. Phấn đấu đến cuối năm 2018, các xã Hồng Thủy, Thanh Thủy, Trường Thủy, Hoa Thủy hoàn thành 19/19 tiêu chí.

Vân Anh

(Đài TT-TH Lệ Thủy)
 

,