.

Bố Trạch: Tích cực bảo vệ rau màu mùa nắng nóng

.
08:22, Thứ Ba, 10/07/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài như hiện nay, nông dân Bố Trạch gặp nhiều khó khăn trong việc canh tác rau màu.

Nông dân Bố Trạch sử dụng nhiều biện pháp thủ công để bảo vệ cây trồng trong điều kiện thời tiết nắng nóng.
Nông dân Bố Trạch sử dụng nhiều biện pháp thủ công để bảo vệ cây trồng trong điều kiện thời tiết nắng nóng.

Để đáp ứng nhu cầu của thị trường, bà con đang tích cực thực hiện nhiều biện pháp bảo vệ cây trồng, trong đó chú trọng biện pháp thủ công kết hợp với thực hiện quy trình canh tác nghiêm ngặt.

Ngoài việc bảo đảm nguồn nước tưới tiêu với 2 lần tưới trong 1 ngày, nông dân Bố Trạch còn sử dụng các biện pháp căng lưới đen, làm nhà màn thủ công để bảo vệ cây trồng.

Phòng Nông Nghiệp huyện cũng chỉ đạo bà con cần tích cực thăm đồng, bón phân hữu cơ để giữ đất tơi xốp và thường xuyên cập nhật tình hình thời tiết để chủ động thực hiện các biện pháp bảo vệ cây trồng vụ hè- thu.

Thành Vinh-Hồng Thắm
(Đài TT-TH Bố Trạch)

 

,