.

Bố Trạch: Sản lượng đánh bắt thủy sản tăng 10,11%

.
11:03, Thứ Hai, 02/07/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Trong 6 tháng đầu năm 2018, hoạt động đánh bắt và nuôi trồng thủy hải sản trên địa bàn huyện phát triển khá, nhất là đánh bắt xa bờ.

Ngư dân Bố Trạch chủ động đầu tư đóng mới, cải hoán tàu công suất lớn đánh bắt vùng biển xa.
Ngư dân Bố Trạch chủ động đầu tư đóng mới, cải hoán tàu công suất lớn đánh bắt vùng biển xa.

Huyện đã hỗ trợ kinh phí cho người dân theo các quyết định, nghị định của Thủ tướng Chính phủ với tổng số tiền 48 tỷ đồng.

Nhờ đó, ngư dân đã chủ động bám biển, đầu tư đóng mới, cải hoán tàu công suất lớn đánh bắt vùng biển xa. Toàn huyện hiện có 987 tàu đánh cá có động cơ, trong đó có 267 tàu công suất 400 CV trở lên, 19 tàu đóng mới với công suất từ 750 CV trở lên.

Kết quả, tổng sản lượng thủy sản đánh bắt trong 6 tháng đầu năm 2018 toàn huyện đạt 10.343 tấn, tăng 10,11% so với cùng kỳ; sản lượng nuôi trồng 991 tấn, tăng 7,3%.

Hương Trà

 

,