.

Toàn tỉnh có143 HTX nông nghiệp hoạt động hiệu quả

.
09:24, Thứ Năm, 03/05/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Thời gian qua, kinh tế tập thể trong lĩnh vực nông nghiệp đã có bước phát triển, tiếp tục phát huy vai trò, vị trí trong giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho các xã viên, người lao động tỉnh ta. Cùng với đó, nhiều mô hình hoạt động hiệu quả của các HTX, tổ hợp tác (THT) và liên kết hộ đã góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp, nông thôn.

Tính đến cuối năm 2017, toàn tỉnh có 143 HTX nông lâm nghiệp và thủy sản, trong đó có 137 HTX nông nghiệp, 6 HTX thủy sản, tăng 5 HTX so với năm 2016, với gần 58.000 thành viên và 2.030 lao động thường xuyên.

Doanh thu bình quân trên 1.020 triệu đồng/HTX, lãi bình quân gần 95 triệu đồng/HTX, tăng 30 triệu đồng so với năm 2016; thu nhập bình quân của lao động làm việc thường xuyên trong HTX là 15,6 triệu đồng/năm. Số HTX hoạt động khá, tốt là 69 HTX, chiếm 57,8%.

Sản phẩm nấm sạch của HTX Nấm sạch Tuấn Linh (Bố Trạch) từng bước tạo niềm tin cho người tiêu dùng.
Sản phẩm nấm sạch của HTX Nấm sạch Tuấn Linh (Bố Trạch) từng bước tạo niềm tin cho người tiêu dùng.

Đặc biệt, một số HTX hoạt động có hiệu quả làm nòng cốt thu hút nguồn vốn đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất, dân sinh cho xã viên và cộng đồng dân cư, góp phần quan trọng vào xây dựng nông thôn mới.

Nổi bật có HTX Nấm sạch Tuấn Linh (Bố Trạch) doanh thu trên 7.220 triệu đồng, lãi gần 1.140 triệu đồng; HTX Đại Phong (Lệ Thủy) doanh thu đạt trên 5.620 triệu đồng, lãi 264 triệu đồng; HTX Thượng Phong (Lệ Thủy) doanh thu đạt trên 3.000 triệu đồng, lãi 124 triệu đồng; HTX Tuy Lộc (Lệ Thủy) doanh thu trên 6.210 triệu đồng, lãi 131 triệu đồng…

Bên cạnh đó, các HTX còn đứng ra làm đầu mối để các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh liên kết với nông dân sản xuất và tiêu thụ sản phẩm theo mô hình cánh đồng lớn trên các cây trồng có lợi thế, như: lúa, sắn, khoai lang, ớt, lạc, ngô; từng bước hình thành vùng sản xuất chuyên canh tập trung, góp phần nâng cao thu nhập cho người lao động; đồng thời đưa nhiều tiến bộ kỹ thuật mới, công nghệ tiên tiến vào sản xuất để chuyển dần sang sản xuất nông nghiệp có chất lượng, giá trị cao.

Hiện toàn tỉnh có 59 HTX, chiếm trên 41,2% trên tổng số HTX nông nghiệp, có liên doanh liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản giữa HTX với THT, HTX với doanh nghiệp theo chuỗi giá trị gắn với xây dựng thương hiệu hàng hóa.

Ngọc Lan


                                                                                          
 

 

,