.

Quảng Trạch: Năng suất lúa đông-xuân ước đạt trên 55,5 tạ/ha

.
09:40, Thứ Hai, 14/05/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Vụ đông-xuân năm nay, huyện Quảng Trạch gieo cấy khoảng 3.552 ha lúa, với các bộ giống chính là: giống lúa chất lượng, giống lúa thâm canh, giống lúa thuần chất lượng cao và một số giống lúa mới có triển vọng.

Để có được vụ mùa thắng lợi, huyện Quảng Trạch đã tập trung chỉ đạo, các phòng ban chuyên môn, địa phương bám sát lịch thời vụ, quy trình gieo cấy, chăm sóc lúa để hướng dẫn cho nông dân thực hiện.

Các địa phương cũng đã chủ động phối hợp với các đơn vị làm dịch vụ nông nghiệp, bảo đảm nguồn nước tưới, giống lúa chất lượng, chủ động phòng trừ sâu bệnh, nhờ đó, cây lúa phát triển tốt, năng suất ước đạt trên 55,5 tạ/ha. Các địa phương có năng suất lúa đạt cao là: xã Quảng Kim, Quảng Thanh, Phù Hóa, Quảng Lưu, Quảng Tùng, Quảng Xuân và Quảng Hưng.

Hiện tại, lúa đông-xuân của huyện Quảng Trạch đang trong thời kỳ chín rộ, huyện đã và đang tập trung chỉ đạo các địa phương hướng dẫn bà con tranh thủ thời tiết thuận lợi ra đồng đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa. Quảng Trạch phấn đấu hoàn thành thu hoạch 3.552 ha lúa trước ngày 25-5-2018 để tiến hành triển khai gieo cấy lúa hè-thu.

Thế Lực-Mỹ Hiền
(Đài TT-TH Quảng Trạch)  
                                                                                                   

                                                     

 

,