.

Quảng Ninh: Định hướng xây dựng mỗi xã một sản phẩm

.
09:47, Thứ Năm, 10/05/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Sở Nông nghiệp-PTNT vừa phối hợp với huyện Quảng Ninh tổ chức hội thảo "Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Quảng Bình, giai đoạn 2018-2020".

 

Chương trình mỗi xã một sản phẩm (gọi tắt là OCOP) là chương trình quốc gia về tổ chức sản xuất kinh doanh sản phẩm hàng hóa mang tính đặc trưng, có lợi thế của địa phương bảo đảm chất lượng, đạt tiêu chuẩn theo yêu cầu của chương trình.

Hiện trên địa bàn huyện Quảng Ninh, dịch vụ OCOP còn ít, chưa phát huy hết tiềm năng và lợi thế địa phương. Tính đến nay, huyện chỉ mới có một số chủ thể sản xuất như: làng nghề khoai deo Tân Định, nhà máy Long Giang Thịnh và HTX rượu Võ Xá. Chính vì vậy, trong những năm tới, huyện sẽ xem xét phát triển các sản phẩm OCOP với khối lượng và quy mô nhiều hơn.

Tại hội thảo, đại diện các xã, thị trấn trên địa bàn đã giới thiệu các sản phẩm; phân tích những thuận lợi, khó khăn cũng như đề xuất hướng hỗ trợ trong việc phát triển các sản phẩm địa phương thành sản phẩm đặc trưng OCOP …

Th.Hải

,