.

Huyện Lệ Thủy: Hơn 51 tỷ đồng xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng

.
14:20, Thứ Ba, 10/04/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Những tháng đầu năm 2018, UBND huyện Lệ Thủy tập trung chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị có liên quan làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư các dự án theo nghị quyết HĐND huyện. Đồng thời, tranh thủ nguồn vốn của tỉnh, trung ương, để đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Huyện đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng những công trình đang thi công. Quý I năm 2018, tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Lệ Thủy đạt hơn 51 tỷ đồng, đã giải ngân hơn 24 tỷ đồng, đạt 47,1% số vốn đã phân bổ.

Vốn đầu tư tập trung chủ yếu vào các công trình đang triển khai thi công trên địa bàn như: Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng và phục hồi chức năng suối nước nóng Bang, Dự án Nhà máy sản xuất gỗ OKAL, OSB và gỗ ván thanh.

Đặc biệt, huyện đang tập trung xây dựng, phát triển đường giao thông nông thôn, nhất là các tuyến đường ở các xã đang phấn đấu về đích NTM trong năm 2018 là Thanh Thủy, Hồng Thủy, Trường Thủy và Hoa Thủy.

Hồng Mến
(Đài TT-TH Lệ Thủy)


 

 

,