.

TP. Đồng Hới: Thu 25,9 tỷ đồng lệ phí trước bạ ô tô, xe máy

.
08:21, Thứ Hai, 12/03/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Theo báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách Nhà nước, tính đến ngày 28-2-2018, bộ phận trước bạ ô tô, xe máy Chi cục Thuế thành phố Đồng Hới thực hiện thu đạt 25,9 tỷ đồng/kế hoạch quý 1 là 26,5 tỷ đồng, đạt 97,7% kế hoạch, đạt 172% so với cùng kỳ.

Cá nhân, tổ chức đến giao dịch tại cơ quan Thuế.
Cá nhân, tổ chức đến giao dịch tại cơ quan Thuế.

Trong tháng 2-2018, ngay sau Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác thuế năm 2018, Chi cục Thuế thành phố Đồng Hới đã tích cực triển khai thực hiện ngay các nhiệm vụ trọng tâm, tập trung phân tích kỹ những mặt còn hạn chế trong thời gian qua. Đội Trước bạ - Thu khác thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của ngành, chương trình công tác năm 2018 của Chi cục Thuế thành phố Đồng Hới.

Bên cạnh đó, đội đã tích cực thực hiện các giải pháp, như: tăng cường công tác tuyên truyền, nắm bắt nhu cầu tâm lý của người nộp lệ phí, công tác tiếp nhận và giải quyết hồ sơ nhanh gọn, kịp thời...

Phát huy kết quả đạt được năm 2017 và các năm trước, đội tiếp tục thực hiện các giải pháp, đẩy mạnh công tác thu ngân sách Nhà nước năm 2018 nhằm góp phần vào việc hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao của đơn vị.

Lê Viết Nhuận

 

,