.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động đấu thầu trên địa bàn tỉnh

.
07:56, Thứ Ba, 06/03/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Đó là chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 257/UBND-XDCB  vừa mới ban hành về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 47/CT-TTg ngày 27-12-2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, để triển khai đồng bộ, nghiêm túc và đạt kết quả cao nhất Chỉ thị số 47/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu giám đốc các sở, thủ trưởng cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; chủ đầu tư sử dụng vốn Nhà nước chịu trách nhiệm phổ biến, quán triệt sâu sắc, toàn diện, kịp thời Chỉ thị số 47/CT-TTg tới các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư thuộc phạm vi quản lý bằng các hình thức, cách thức phù hợp; chỉ đạo chủ đầu tư, bên mời thầu thực hiện nghiêm túc và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện những nội dung của Chỉ thị, đặc biệt bảo đảm công khai, minh bạch toàn bộ quá trình phát hành hồ sơ mời thầu/hồ sơ yêu cầu, tiếp nhận hồ sơ dự thầu/hồ sơ đề xuất; nghiêm cấm mọi hành vi cản trở nhà thầu trong việc mua hồ sơ mời thầu/hồ sơ yêu cầu và nộp hồ sơ dự thầu/hồ sơ đề xuất, nghiêm túc chấp hành việc công khai thông tin trong đấu thầu theo quy định.

Các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng theo lộ trình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công trong năm, không bố trí vốn hoặc điều chuyển vốn sang dự án khác đối với những dự án mà do chủ đầu tư, bên mời thầu được xác định là vi phạm quy định pháp luật về đấu thầu; khẩn trương xây dựng Kế hoạch đấu thầu qua mạng theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; xử lý nghiêm cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm pháp luật về đấu thầu và không tuân thủ các nội dung Chỉ thị số 47/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ...

Đặc biệt, UBND tỉnh yêu cầu Hội Doanh nghiệp tỉnh thông tin đến doanh nghiệp tham gia hoạt động đấu thầu theo tinh thần Chỉ thị số 47/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các quy định liên quan về đấu thầu qua mạng để doanh nghiệp chủ động tiếp cận, nghiên cứu nhằm trang bị những kiến thức, thông tin cần thiết để tham gia dự thầu đối với các gói thầu đấu thầu qua mạng.

A.T
 

,