.

Quảng Trạch: Tích cực chăm sóc lúa đông-xuân

.
09:47, Chủ Nhật, 04/03/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Tranh thủ thời tiết nắng ấm, những ngày này, nông dân các địa phương trên địa bàn huyện Quảng Trạch đang tích cực xuống đồng chăm sóc cho các trà lúa đông - xuân.

Vụ đông - xuân năm nay, huyện Quảng Trạch gieo sạ được trên 3.550 ha lúa, chủ yếu bằng các loại giống IR353-66, Xi23, X21, QX2, P6 và XT28. Đến thời điểm này, cây lúa đang trong thời kỳ đẻ nhánh. Để bảo đảm cho lúa phát triển tốt, đưa vào thu hoạch theo đúng lịch thời vụ sản xuất, nông dân các địa phương trên địa bàn huyện Quảng Trạch đang tích cực tranh thủ thời gian ra đồng tỉa dặm, làm cỏ, bón phân cho các trà lúa.

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Quảng Trạch đã khuyến cáo bà con nên bón phân vào các thời điểm nắng ấm để giúp cho cây lúa hấp thụ tốt; thường xuyên theo dõi ruộng lúa để điều tiết nguồn nước hợp lý, tiếp kiệm nguồn nước tưới cho vụ hè - thu.

Hiện tại, thời tiết đang có nhiều diễn biến phức tạp, có thể gây phát sinh các loại sâu bệnh và chuột hại lúa, nông dân cần tích cực theo dõi, phòng trừ kịp thời, không để lây lan ra diện rộng.

Thế Lực
(Đài TT-TH Quảng Trạch)

 

,