.

Tuyên Hóa: Hơn 3.300 hộ được vay vốn phát triển kinh tế

.
09:15, Thứ Hai, 05/02/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Năm 2017, tổng nguồn vốn huy động của Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Tuyên Hóa đạt trên 16 tỷ đồng, đạt 102,9% kế hoạch. Trên cơ sở nguồn vốn huy động, Phòng giao dịch đã giải ngân cho các đối tượng vay vốn đủ điều kiện.

Trong năm, đã có gần 1.400 hộ nghèo, 1.000 hộ cận nghèo và 904 hộ mới thoát nghèo được vay vốn phát triển kinh tế; thu hút và tạo việc làm mới cho 139 lao động; xây dựng trên 730 công trình nước sạch và 710 công trình vệ sinh nông thôn đạt tiêu chuẩn; xây mới, sửa chữa 177 căn nhà để ở và phòng tránh bão, lũ.

Tổng dư nợ đến 31-12-2017 đạt 435 tỷ 291 triệu đồng, tăng 48 tỷ 529 triệu đồng so với đầu năm. Toàn huyện có 10.778 hộ dư nợ, bình quân mỗi hộ dư nợ 40,4 triệu đồng, tăng 4,2 triệu đồng/hộ so với năm 2016.

Nguồn vốn ưu đãi đã giúp cho người nghèo và các đối tượng chính sách phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng.

Văn Tư


 

,