.

Lệ Thủy: Khi xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu là "tiêu chí 20"

.
08:40, Thứ Ba, 27/02/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Đến nay, huyện Lệ Thủy có 12/26 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Hiện nay, cùng với việc xây dựng xã nông thôn mới, huyện Lệ Thủy chủ trương xây dựng các khu dân cư kiểu mẫu, đoạn đường kiểu mẫu, vườn mẫu... để hình thành các xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Thôn Mai Hạ, xã Xuân Thủy là một trong năm địa bàn được huyện Lệ Thủy chọn triển khai xây dựng khu dân cư kiểu mẫu. Thôn có trên 200 hộ với hơn 900 nhân khẩu. Là địa bàn thuộc xã nông thôn mới, Mai Hạ có hệ thống đường giao thông liên thôn, giao thông nội đồng kiên cố với gần 6km; kênh mương được bê tông hóa; nhà văn hóa thôn trên diện tích 200 m2 có sân thể thao bảo đảm sinh hoạt trong cộng đồng dân cư; có hệ thống nước sạch, vệ sinh môi trường hoàn thiện. Thu nhập bình quân đầu người ở thôn Mai Hạ đạt 37 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn  0,27%.

Đầu năm 2018, cấp ủy, chính quyền cơ sở và người dân thôn Mai Hạ, xã Xuân Thủy từng bước triển khai thực hiện xây dựng nhà ở khang trang, kiên cố, hàng rào tuân thủ quy hoạch và bố trí cây xanh hài hòa; bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm; giao thông có biển báo, chỉ dẫn; chỉnh trang hệ thống điện kỹ thuật; giữ gìn an ninh trật tự.... để tiến tới xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Ông Dương Thanh Bình, Bí thư Đảng bộ bộ phận Mai Hạ, xã Xuân Thủy, huyện Lệ Thủy chia sẻ: “Thôn rất vinh dự được lựa chọn để xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Trên địa bàn, cấp ủy, mặt trận và người dân đồng thuận rất cao với việc xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Ảnh 2 : Đoạn đường kiểu mẫu ở thôn Mai Hạ, xã Xuân Thủy (Lệ Thủy).
Đoạn đường kiểu mẫu ở thôn Mai Hạ, xã Xuân Thủy (Lệ Thủy).

Nhờ đó, cấp ủy, chính quyền thôn đã xây dựng lộ trình để sau khi hoàn thành chương trình phải bảo đảm bền vững. Trong đó, quan trọng nhất là là việc nâng cao nhận thức của nhân dân về nông thôn mới”.

Năm 2018, xã Thanh Thủy phấn đấu về đích nông thôn mới. Đến nay, xã đã có 16/19 tiêu chí đạt chuẩn. Các tiêu chí phấn đấu đạt chuẩn trong năm 2018 là giao thông, cơ sở văn hóa và thu nhập. Nhờ song song với việc xây dựng nông thôn mới, xã Thanh Thủy còn tích cực xây dựng đoạn đường kiểu mẫu, theo yêu cầu xã nông thôn mới kiểu mẫu của huyện Lệ Thủy.

Cuối năm 2017, các tổ chức đoàn thể ở xã Thanh Thủy đã đảm nhận đoạn đường dài 700m, hai bên trồng 150 cây cau và hoa các loại tại thôn 2 Thanh Thủy và thôn 1 Thanh Mỹ. Việc hình thành các khu dân cư kiểu mẫu, đoạn đường kiểu mẫu, vườn mẫu... đã góp phần tạo bộ mặt mới, tăng thu nhập, từ đó, khích lệ người dân tích cực hơn trong phát triển kinh tế hộ gia đình, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần ở vùng nông thôn.

Ông Hoàng Quang Đồng, Chủ tịch UBND xã Thanh Thủy, huyện Lệ Thủy khẳng định: “Việc xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu là một chủ trương mới, góp phần hỗ trợ, tạo điều kiện thúc đẩy các tiêu chí trong nông thôn mới đạt được có tính chất bền vững hơn. Vì vậy, trong quá trình tổ chức thực hiện, Đảng ủy, UBND xã nhận thấy hoàn toàn phù hợp với nguồn lực của địa phương và khả năng của người dân”.

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay, huyện Lệ Thủy đã có 12 xã đạt chuẩn; số tiêu chí bình quân đạt 15 tiêu chí/xã, (bình quân của cả tỉnh là 14,6 tiêu chí/xã). Năm 2018, huyện Lệ Thủy phấn đấu có thêm 4 xã gồm: Thanh Thủy, Hồng Thủy, Trường Thủy, Hoa Thủy đạt chuẩn nông thôn mới (toàn tỉnh phấn đấu có từ 10 – 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới).

Bên cạnh xây dựng các xã nông thôn mới, Huyện Lệ Thủy đã và đang triển khai thực hiện chủ trương xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, HTX kiểu mẫu, đoạn đường tự quản kiểu mẫu, vườn mẫu... để hình thành các xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Ông Nguyễn Văn Vương, Phó Chánh Văn phòng điều phối chương trình NTM huyện Lệ Thủy cho biết: “Huyện Lệ Thủy phấn đấu từ nay đến năm 2020 huyện có ít nhất từ 1 đến 3 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu; năm 2018 sẽ tập trung xây dựng 5 khu dân cư kiểu mẫu, 2 HTX kiểu mẫu, khoảng 12km đoạn đường tự quản kiểu mẫu và khoảng 20 vườn mẫu. Huyện Lệ Thủy xem đây là tiêu chí thứ 20 của riêng huyện để lộ trình nông thôn mới trên địa bàn được bền vững và để làng quê ở Lệ Thủy trở thành nơi đáng sống”.

Nguyễn Minh Phong
(Đài PT-TH Quảng Bình)


 

,