.

Xã Trường Xuân: Tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh

.
15:10, Thứ Tư, 10/01/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Với 702 hộ, 2.755 nhân khẩu, xã Trường Xuân là một trong hai xã miền núi đặc biệt khó khăn của huyện Quảng Ninh. Năm 2017, xã phát triển ổn định trên tất cả các lĩnh vực kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh trong đó tỷ lệ hộ nghèo giảm đến 4,9%.

Các mô hình vườn kinh tế góp phần ổn định cuộc sống cho người dân xã Trường Xuân.
Các mô hình vườn kinh tế góp phần ổn định cuộc sống cho người dân xã Trường Xuân.

Hiện tại, Trường Xuân còn 203 hộ nghèo, chiếm 28,92%; 162 hộ cận nghèo, chiếm 23,1% dân số, chủ yếu là các hộ đồng bào dân tộc Vân Kiều.

Đạt được kết quả trên là nhờ xã Trường Xuân đã phát huy đồng bộ các giải pháp căn bản, như: ổn định, tăng cường diện tích sản xuất nông nghiệp cả năm trên 300 ha; tổng sản lượng lương thực đạt hơn 670 tấn; chú trọng công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, xuất khẩu lao động, trong năm có 200 lao động được đào tạo nghề, việc làm ổn định; tập trung công tác giao đất, giao rừng, vận động đồng bào Vân Kiều định canh, định cư...

T.Long


 

,