.

TP. Đồng Hới: Bố trí trên 7,6 tỷ đồng giải quyết nợ đọng xây dựng nông thôn mới

.
16:53, Thứ Ba, 09/01/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Trong năm 2017, TP. Đồng Hới đã ban hành kế hoạch xây dựng nông thôn mới đến năm 2020 nhằm chỉ đạo UBND các xã trên địa bàn tập trung nguồn lực để duy trì, củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí và thực hiện các biện pháp tạo nguồn thu để trả nợ xây dựng nông thôn mới.

Theo đó, thành phố tăng cường chỉ đạo các xã giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt và một số tiêu chí duy trì chưa bền vững; yêu cầu xã Quang Phú rà soát các tiêu chí để chuẩn bị thực hiện quy trình đề nghị công nhận lại xã đạt chuẩn nông thôn mới sau 5 năm; bố trí ngân sách để hỗ các xã trên địa bàn giải quyết nợ đọng xây dựng nông thôn mới với tổng số tiền trên 7,6 tỷ đồng.

Theo đó, ngoài 2 địa phương đã giải quyết xong nợ là Bảo Ninh, Quang Phú, thành phố cấp cho 4 xã gồm: Đức Ninh trên 2 tỷ đồng, Lộc Ninh 658 triệu đồng, Nghĩa Ninh 3,338 tỷ đồng và Thuận Đức 1,562 tỷ đồng.

Hiện số nợ do xây dựng nông thôn mới trên địa bàn TP. Đồng Hới còn 3,6 tỷ đồng, chủ yếu là nợ từ ngân sách xã và nguồn đóng góp của nhân dân trong việc thực hiện các đề án xã hội hóa.

N.L 

,