.

Tăng cường quản lý, bảo vệ rừng

.
13:00, Thứ Bảy, 13/01/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Nhờ triển khai quyết liệt, đồng bộ các phương án, kế hoạch, giải pháp trọng tâm theo đúng hướng bảo vệ rừng tại gốc gắn liền với công tác phát triển rừng, năm 2017, công tác quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR trên địa bàn tỉnh ta đã có những đổi mới và chuyển biến tích cực. 

Ông Phạm Hồng Thái, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh cho biết, để thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR trên địa bàn tỉnh, ngay từ đầu năm, Chi cục Kiểm lâm đã chú trọng phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan triển khai công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật và tập huấn nâng cao năng lực bảo vệ và phát triển rừng bằng nhiều hình thức phong phú.

Đơn vị đã phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền, giải đáp về các chính sách mới của Đảng và Nhà nước trong bảo vệ và phát triển rừng, phản ánh các nội dung về toàn dân tích cực bảo vệ, trồng rừng phát triển kinh tế, làm giàu từ rừng.

Đồng thời, Chi cục Kiểm lâm tổ chức 2 lớp tập huấn về ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng cho cán bộ lãnh đạo các hạt kiểm lâm và kiểm lâm địa bàn với 180 người tham gia; 5 lớp tập huấn về công tác trồng, chăm sóc và PCCCR với 400 người tham gia, gồm các đối tượng là hộ gia đình, cá nhân có nhiều rừng trồng trên địa bàn các xã: Trường Xuân, Trường Sơn (Quảng Ninh), Liên Trạch, Sơn Trạch, Phú Định (Bố Trạch); 12 lớp phổ biến các chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước về bảo vệ và phát triển rừng, hướng dẫn UBND cấp xã quản lý về rừng và đất lâm nghiệp cho 12 xã thuộc huyện Tuyên Hóa và huyện Minh Hóa.

Ngoài ra, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã tổ chức 1 lớp tập huấn nghiệp vụ quản lý, bảo vệ rừng cho viên chức, nhân viên bảo vệ rừng chuyên trách của các chủ rừng là các ban quản lý rừng phòng hộ trên toàn tỉnh với số lượng 81 người; phối hợp BQL dự án hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện REDD+ ở Việt Nam giai đoạn 2 tổ chức 7 lớp tập huấn về ứng dụng công nghệ thông tin trong cập nhật theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp với 88 người tham gia, đối tượng là cán bộ kỹ thuật Chi cục Kiểm lâm, các hạt kiểm lâm, kiểm lâm địa bàn và các đơn vị chủ rừng nhóm II trong tỉnh.

Lực lượng kiểm lâm kiểm tra công tác PCCCR trong mùa khô.
Lực lượng kiểm lâm kiểm tra công tác PCCCR trong mùa khô.

Các hạt kiểm lâm cũng đã phối hợp với UBND các xã và các đơn vị chủ rừng tổ chức 8 cuộc tuyên truyền trực tiếp về công tác quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR tại các thôn, bản, cụm dân cư với 480 người tham gia.

Theo kết quả kiểm kê rừng năm 2016, tổng diện tích rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh là 647.794,61ha, bao gồm: đất có rừng 539.990,69 ha (rừng tự nhiên 480.211,73 ha, rừng trồng đã thành rừng 59.778,96 ha); đất trống 107.803,92 ha, trong đó: rừng trồng chưa thành rừng 51.421,79 ha, đất trống 56.382,13 ha (núi đá, khe, suối...).

Để bảo đảm công tác cập nhật, theo dõi diễn biến rừng theo quy định, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị cơ sở và các chủ rừng tiến hành cập nhật, theo dõi diễn biến rừng trên địa bàn toàn tỉnh. Năm 2017, đã chuyển đổi 34,87 ha rừng sang mục đích khác (bao gồm 6,69 ha rừng phòng hộ, 28,18 ha rừng sản xuất). Đơn vị tích cực tham mưu cho tỉnh triển khai thực hiện các chính sách về bảo vệ phát triển rừng bền vững. 

Đặc biệt, để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12-1-2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chi cục đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành kế hoạch về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh. Theo đó, tăng cường bảo vệ diện tích rừng tự nhiên hiện có và tạm dừng các dự án chuyển đổi rừng tự nhiên nghèo kiệt sang trồng cao su; cải tạo rừng tự nhiên nghèo kiệt sang trồng rừng kinh tế để rà soát, đánh giá hiệu quả kinh tế-xã hội, môi trường.

Chi cục Kiểm lâm tỉnh cũng đã hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc khai thác gỗ rừng tự nhiên kế hoạch năm 2016 theo phương pháp tác động thấp tại Chi nhánh Lâm trường Trường Sơn bảo đảm đúng quy trình, quy định của pháp luật; tham mưu cho lãnh đạo Sở NN-PTNT ban hành quyết định đóng cửa rừng tự nhiên đúng thời gian 31-5-2017 theo chủ trương của Nhà nước.

Cùng với đó, Chi cục cũng đã phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Quảng Ninh, UBND xã Trường Sơn, BQLRPH Long Đại tổ chức rà soát, kiểm tra, bóc tách diện tích rừng của BQLRPH Long Đại để chuyển giao cho người dân xã Trường Sơn quản lý, sử dụng.

Để ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái phép, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã triển khai phối hợp với các lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng thực hiện có hiệu quả các quy chế phối hợp bảo vệ rừng; chỉ đạo các Hạt Kiểm lâm tham mưu cho các huyện, thành phố, thị xã thành lập đoàn liên ngành tổ chức trên 50 đợt kiểm tra rừng, truy quét lâm tặc tại các địa bàn trọng điểm; đồng thời, duy trì thường trực 24/24 giờ trong ngày tại các trạm, chốt kiểm tra liên ngành ở một số điểm xung yếu, như: Khe Nét, Khe Núng,  đường Xuyên Á (huyện Tuyên Hóa), Khe Sến, Bồng Lai (huyện Bố Trạch), Khe Lồ-ô, La-véng (huyện Quảng Ninh), Km 33, Động Châu (huyện Lệ Thủy)... để ngăn chặn tình trạng khai thác và vận chuyển lâm sản trái phép.

Các đoàn liên ngành đã phát hiện, lập biên bản xử lý 95 vụ vi phạm, tịch thu 111,651 m3 gỗ các loại (trong đó có 50,844m3 gỗ quý hiếm), 6,2kg động vật rừng. Năm 2017, trên địa bàn tỉnh đã phát hiện 1.069 vụ vi phạm quy định về quản lý bảo vệ và phát triển rừng, giảm 69 vụ so với năm 2016. Công tác PCCCR được Chi cục Kiểm lâm tỉnh triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp nên tình hình cháy rừng cơ bản được kiểm soát.

Tuy nhiên, tại địa bàn huyện Quảng Ninh và huyện Lệ Thủy, trên diện tích đã giao cho Dự án FLC triển khai thực hiện, đã xảy ra một số vụ cháy rừng với diện tích tương đối lớn (có dấu hiệu của đốt, phá hoại). Năm 2017, trên địa bàn tỉnh xảy ra 5 vụ cháy rừng trồng, thiệt hại 37,15 ha gồm phi lao, keo, tràm. So với năm 2016, số vụ cháy rừng giảm 1 vụ (tương ứng 17%) và diện tích cháy rừng tăng 29,2ha (tương ứng 78,6%).

Tuy nhiên, tình hình phá rừng trái pháp luật vẫn xảy ra ở một số địa bàn của huyện Tuyên Hóa, Minh Hóa, Lệ Thủy. Tình trạng khai thác lâm sản trái phép tuy đã giảm so với trước nhưng vẫn xảy ra ở một số khu vực rừng còn giàu tài nguyên thuộc lâm phận của các chi nhánh lâm trường, các Ban quản lý rừng phòng hộ và vùng giáp ranh giới với tỉnh Quảng Trị và Hà Tĩnh.

Sự phối hợp giữa chính quyền địa phương, các ngành, các lực lượng chức năng trong điều tra, xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng một số nơi thiếu chặt chẽ, chưa đồng bộ, hầu hết các vụ phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp trái pháp luật chậm được điều tra, xử lý và để kéo dài.

Theo ông Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh, dự báo năm 2018, công tác quản lý, bảo vệ và phòng chống cháy rừng ở tỉnh ta đối diện với rất nhiều khó khăn, thách thức. Đó là tình hình nắng nóng, khô hạn có thể kéo dài, vật liệu cháy sau cơn bão số 10 năm 2017 còn lại trong rừng lớn nên nguy cơ tiềm ẩn cháy rừng rất cao; đời sống nhân dân gần rừng, liền rừng còn gặp nhiều khó khăn nên áp lực vào rừng rất lớn...

Vì vậy, Chi cục Kiểm lâm tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, đặc biệt là tuyên truyền và triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 13-CT/TW Ban Bí thư Trung ương Đảng; Chỉ thị 1685/CT-TTg, Quyết định số 07/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch 31/KH-TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị 13-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng... tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức trách nhiệm bảo vệ và phát triển rừng trong từng cấp ủy, chính quyền các cấp và cán bộ, đảng viên, hộ gia đình, cá nhân và mọi người dân.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng, đơn vị chủ rừng và chính quyền địa phương nhằm tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng phá rừng, khai thác rừng trái phép; hạn chế thấp nhất các vụ cháy rừng và thiệt hại do cháy rừng gây ra.

“Bối cảnh đóng cửa rừng tự nhiên hiện nay đòi hỏi các cấp, các ngành và nhân dân phải nhận thức rõ và hành động quyết liệt, đồng bộ để tạo nên sức mạnh tổng hợp làm chuyển biến mạnh mẽ công tác bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh”, ông Phạm Hồng Thái nhấn mạnh.

Hương Trà

 

,