.

Minh Hóa: Thực hiện 113 công trình xây dựng cơ bản

.
14:55, Thứ Năm, 04/01/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Trong năm 2017, huyện Minh Hóa đã bố trí các nguồn vốn để thực hiện 113 công trình xây dựng cơ bản với tổng giá trị trên 70 tỷ đồng; trong đó có 66 công trình đã hoàn thành, số còn lại được chuyển tiếp qua năm 2018.

Nhiều công trình xây dựng cơ bản đang được thi công trên địa bàn huyện Minh Hóa.
Nhiều công trình xây dựng cơ bản đang được thi công trên địa bàn huyện Minh Hóa.

Các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn chủ yếu là đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, hệ thống cầu, cống, kè chống sạt lở, mở rộng hành lang an toàn giao thông và một số công trình dân sinh khác.

Nhìn chung, các công trình, dự án cơ bản được triển khai và giải ngân đúng tiến độ và kế hoạch vốn được giao. Việc quan tâm đầu tư xây dựng cơ bản đã góp phần giải quyết những khó khăn trong việc đi lại của người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, an ninh-quốc phòng, góp phần làm khởi sắc bộ mặt nông thôn trên lộ trình xây dựng nông thôn mới...

X.V 

,