.

Minh Hóa: Cho vay nông nghiệp nông thôn 505 tỷ đồng

.
10:03, Thứ Năm, 04/01/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Năm 2017, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Minh Hóa đã huy động được nguồn vốn 528 tỷ đồng và cho vay 505 tỷ đồng.

Nguồn vốn vay của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã giúp nhiều hộ dân Minh Hóa phát triển chăn nuôi.
Nguồn vốn vay của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã giúp nhiều hộ dân Minh Hóa phát triển chăn nuôi.

Từ nguồn vốn vay này, bà con đã đầu tư phát triển kinh tế-xã hội, như: trồng rừng, chăn nuôi, xây dựng nhà cửa...

Đặc biệt, nguồn vốn vay đã góp phần giúp bà con trên địa bàn huyện phát triển được 42 mô hình trang trại, gia trại chăn nuôi có hiệu quả và trồng gần 4.000 ha rừng kinh tế.

V.H


 

,