.

Thu ngân sách năm 2017 vượt chỉ tiêu, kế hoạch đề ra

Thứ Năm, 07/12/2017, 15:14 [GMT+7]

(QBĐT) - Trên cơ sở tổng thu ngân sách nhà nước 10 tháng, dự ước năm 2017 toàn tỉnh thu ngân sách được 3.230 tỷ đồng, đạt 102,7% chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

Công ty TNHH S&D tại khu công nghiệp thị trấn Quán Hàu vừa tạo việc làm ổn định cho người lao động vừa thực hiện tốt nghĩa vụ đóng ngân sách nhà nước năm 2017.
Công ty TNHH S&D tại Khu công nghiệp thị trấn Quán Hàu (huyện Quảng Ninh) vừa tạo việc làm ổn định cho người lao động vừa thực hiện tốt nghĩa vụ ngân sách nhà nước năm 2017.

Trong đó, thu cân đối 3.110 tỷ đồng, đạt 106,1%, nếu trừ tiền sử dụng đất còn lại 2.110 tỷ đồng, bằng 106,5% dự toán năm, tăng 22,8% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Cục Thuế tỉnh, thu ngân sách ở một số lĩnh vực quan trọng chiếm tỷ trọng lớn không đạt dự toán Trung ương và HĐND tỉnh giao, cụ thể: thu từ doanh nghiệp nhà nước Trung ương đóng trên địa bàn 135 tỷ đồng, bằng 87,1%; thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương 150 tỷ đồng, đạt 93,9%; thu lệ phí trước bạ 160 tỷ đồng, đạt 82,1%; thuế bảo vệ môi trường 320 tỷ đồng, bằng 86,5% dự toán…

T.Long