.

Cựu chiến binh Lệ Thủy giúp nhau phát triển kinh tế

Thứ Năm, 07/12/2017, 15:08 [GMT+7]

(QBĐT) - Thời gian qua, Hội CCB huyện Lệ Thủy đã tích cực vận động hội viên nêu cao tinh thần dám nghĩ dám làm, tích cực học tập, lao động, mạnh dạn đầu tư sản xuất, đẩy mạnh phong trào thi đua giúp nhau phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế  - xã hội tại địa phương.

Hội Cựu chiến binh huyện Lệ Thủy đã chỉ đạo các cấp hội cơ sở tích cực tuyên truyền, vận động hội viên phát huy tinh thần đoàn kết, ra sức thi đua lao động sản xuất, giúp nhau phát triển kinh tế; thường xuyên tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho các hội viên; khuyến khích hội viên đẩy mạnh ứng dụng KHKT, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa những giống cây, con có năng suất vào sản xuất.

Từ đầu năm đến nay, Hội Cựu Chiến binh huyện đã phối hợp với Phòng NN và PTNT tổ chức tập huấn chuyển giao kỹ thuật nuôi ong cho 140 hội viên tham gia. Ngoài ra, Hội CCB huyện còn chỉ đạo các cấp hội cơ sở tiếp tục ký kết với Ngân hàng CSXH duy trì 73 tổ vay vốn và tiết kiệm cho 2.753 hộ vay với tổng dư nợ trên 63 tỷ đồng; qua đó, giúp các hội viên có thêm nguồn vốn để phát triển kinh tế.

Lệ Thủy hiện có 36 doanh nghiệp vừa và nhỏ của hội viên CCB làm ăn có hiệu quả, giải quyết việc làm cho 599 lao động; 213 trang trại, gia trại do CCB làm chủ giải quyết việc làm cho 982 lao động, thu nhập từ 80-100 triệu đồng mỗi năm. Tỷ lệ hộ CCB nghèo hiện còn 422 hộ (chiếm 4,26%), hộ cận nghèo 282 hộ (chiếm 2,84%), hộ khá giàu 5.850 hộ (chiếm 60%).

Hồng Mến
(Đài TT-TH Lệ Thủy)