.

Lệ Thủy: Đạt 378 tiêu chí nông thôn mới

Thứ Tư, 01/11/2017, 15:21 [GMT+7]

(QBĐT) - Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM) tiếp tục được huyện Lệ Thủy đẩy mạnh bằng việc tranh thủ huy động nguồn lực để xây dựng các tiêu chí theo kế hoạch.

Từ đầu năm đến nay, địa phương đã đầu tư xây dựng, tu sửa, nâng cấp hơn 56 km đường giao thông các loại; 8,3 km kênh mương; 19 công trình trường học, 10 công trình nhà văn hóa thôn và một số công trình khác, như: trạm y tế, nước sạch, chợ, điện...

Bê tông hóa giao thông nông thôn được chọn làm khâu đột phá trong xây dựng nông thôn mới của huyện Lệ Thủy.
Bê tông hóa giao thông nông thôn được chọn làm khâu đột phá trong xây dựng nông thôn mới của huyện Lệ Thủy.

Ông Lê Văn Bảo, Chủ tịch UBND huyện cho biết, địa phương đã tích cực chỉ đạo tăng cường công tác quản lý quy hoạch xây dựng NTM; đôn đốc các xã Xuân Thủy, Sơn Thủy, Cam Thủy khẩn trương thực hiện các hạng mục công trình để đạt các tiêu chí còn lại và hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị tỉnh kiểm tra công nhận xã đạt chuẩn NTM.

Thống kê đến thời điểm hiện tại, toàn huyện Lệ Thủy đạt 378 tiêu chí NTM, số tiêu chí bình quân đạt 14,38 tiêu chí/xã; trong đó, 10 xã đạt 19/19 tiêu chí (có 9 xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM), 6 xã đạt từ 15 - 18 tiêu chí, 4 xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí, 4 xã đạt từ 5 - 9 tiêu chí, còn lại 2 xã đạt dưới 5 tiêu chí.

Tổng nguồn vốn huy động đầu tư thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM trong 9 tháng năm 2017 gần 153 tỷ đồng; trong đó, vốn trực tiếp từ chương trình là 56 tỷ đồng, vốn lồng ghép 83 tỷ đồng, nhân dân đóng góp 9 tỷ đồng...

Ng.Hoàng