.

Lệ Thủy: Chú trọng đưa tiến bộ kỹ thuật và cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp

Thứ Hai, 13/11/2017, 09:10 [GMT+7]

(QBĐT) - Thời gian qua, huyện Lệ Thủy tiếp tục tập trung đưa tiến bộ kỹ thuật và cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp nhằm nâng cao năng suất, sản lượng.

Nông dân Lệ Thủy đã ứng dụng hiệu quả các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, như: quy trình canh tác cải tiến SRI, VietGap, công nghệ tưới và chăm sóc Israel, công nghệ thủy canh, hữu cơ..., góp phần nâng cao giá trị sản xuất, tiết kiệm nguồn nước tưới và giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Đến nay, toàn huyện đã áp dụng quy trình canh tác SRI cho trên 1.336 ha lúa, quy trình VietGap trên 5 ha rau màu các loại. Đồng thời, bà con đẩy mạnh áp dụng cơ giới hóa vào nhiều khâu sản xuất, như: thu hoạch, gieo sạ, làm đất, tưới tiêu..

Toàn huyện đã có 44 máy gặt đập liên hợp, 247 máy gieo sạ hàng và nhiều loại máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp.

UBND huyện cũng tích cực triển khai các chính sách hỗ trợ nông dân diệt chuột, bảo vệ mùa màng. Huyện đã hỗ trợ 50% giá thuốc vụ đông - xuân, 100% giá thuốc vụ hè - thu, với trị giá trên 343 triệu đồng; hỗ trợ vật liệu làm hàng rào diệt chuột cho các xã sản xuất vụ hè - thu năm 2017 với số tiền trên 325 triệu đồng.

Trương Trường Sơn