.

Hỗ trợ hơn 64,7 tỷ đồng cho tàu cá khai thác hải sản vùng biển xa

Thứ Ba, 28/11/2017, 08:47 [GMT+7]

(QBĐT) - UBND tỉnh vừa có Quyết định số 4204/QĐ-UBND về việc trích từ nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu thực hiện Quyết định 48/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ để hỗ trợ kinh phí cho các tàu cá tham gia khai thác hải sản trên vùng biển xa.

Theo đó, để tiếp tục tăng cường khai thác hải sản trên vùng biển xa, UBND tỉnh đã trích số tiền hơn 64,7 tỷ đồng để hỗ trợ cho chủ tàu cá tham gia khai thác hải sản trên các vùng biển xa mua máy thông tin liên lạc sóng HF tầm xa, bảo hiểm thân tàu, bảo hiểm tai nạn thuyền viên, chi phí nhiên liệu đi và về của chuyến biển.

Số tiền hỗ trợ sẽ được chuyển về Kho bạc Nhà nước của các huyện, thị xã, thành phố, cụ thể: Thành phố Đồng Hới trên 6,4 tỷ đồng; thị xã Ba Đồn hơn 20,5 tỷ đồng; huyện Bố Trạch trên 21,8 tỷ đồng; Quảng Trạch gần 15,6 tỷ đồng; Quảng Ninh 155 triệu đồng và Tuyên Hóa 200 triệu đồng.

UBND tỉnh yêu cầu Kho bạc Nhà nước các huyện, thành phố, thị xã nêu trên thông báo công khai lịch cấp tiền hỗ trợ cho chủ tàu cá, thuyền viên biết đến làm thủ tục lĩnh tiền hỗ trợ.

Đươc biết, Quảng Bình hiện là một trong các tỉnh triển khai thực hiện tốt nhất Quyết định 48/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ khai thác, nuôi trồng hải sản và dịch vụ khai thác hải sản trên vùng biển xa.

A.T