.

Xã Quảng Trung: Huy động mọi nguồn lực,quyết tâm cán đích nông thôn mới

Thứ Hai, 23/10/2017, 10:19 [GMT+7]

(QBĐT) - Quảng Trung là xã khó khăn của TX.Ba Đồn, thu nhập bình quân đầu người năm 2011 chỉ mới đạt 8,5 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo so với mức bình quân chung của thị xã vẫn còn cao (18%); cơ sở hạ tầng chưa được đồng bộ. Theo bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), năm 2011, xã mới chỉ đạt 5/19 tiêu chí. Đó là những khó khăn lớn khi triển khai xây dựng NTM trên địa bàn xã.

Tuy nhiên, Đảng ủy xã Quảng Trung đã xác định xây dựng NTM là một chủ trương đúng đắn, đem lại lợi ích thiết thực, được nhân dân đồng tình, tích cực hưởng ứng; không vì những khó khăn mà trông chờ, ỷ lại, làm ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng NTM.

Theo đó, Đảng ủy đã huy động cả thệ thống chính trị vào cuộc, quyết tâm xây dựng xã đạt chuẩn NTM. Với tinh thần đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao, Quảng Trung đã có những cách làm thực tế, sáng tạo, phát huy được nội lực trong nhân dân, tranh thủ được các nguồn lực để xây dựng NTM.

Ban chấp hành Đảng bộ xã đã kịp thời ban hành Nghị quyết về xây dựng NTM; thành lập ban chỉ đạo, ban quản lý và ban hành quy chế làm việc, xây dựng kế hoạch sát, đúng với tình hình thực tế của địa phương; tổ chức họp cán bộ cốt cán từ xã đến thôn, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, triển khai đồng bộ các giải pháp, quyết tâm hoàn thành các tiêu chí còn lại trong cuối năm 2017.

Xã Quảng Trung huy động sức mạnh tổng hợp từ nhiều nguồn lực để xây dựng nông thôn mới.
Xã Quảng Trung huy động sức mạnh tổng hợp từ nhiều nguồn lực để xây dựng nông thôn mới.

Hàng năm, xã tiến hành rà soát các tiêu chí và xác định thứ tự ưu tiên để thực hiện từng tiêu chí. Trước hết, xã chọn các tiêu chí có trọng tâm, trọng điểm để thực hiện, sau đó làm tiền đề thúc đẩy các tiêu chí khác cùng hoàn thành. Việc xây dựng kế hoạch thực hiện các tiêu chí được xác định rõ về phương pháp tiến hành, công việc phải thực hiện, thời gian, kinh phí, đề ra các giải pháp và phân công trách nhiệm cụ thể cho các đồng chí trong Ban chỉ đạo.

Căn cứ kế hoạch, Mặt trận và các ban, ngành, đoàn thể tiếp tục xây dựng kế hoạch phối hợp thực hiện. Hàng năm, xã tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết để rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, đồng thời kịp thời khen thưởng, biểu dương những hộ gia đình hiến đất, hiến tài sản để xây dựng NTM, nhằm động viên, khuyến khích người dân.

Bên cạnh đó, xã đã tăng cường chỉ đạo công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân chung tay xây dựng NTM bằng nhiều hình thức, như: lồng ghép trong các hội nghị, tuyên truyền; hệ thống truyền thanh; pa nô, áp phích. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về xây dựng NTM có sự thay đổi rõ rệt. Vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM từng bước được nâng cao.

Theo đó, 117 hộ hiến 4.632m2 đất, 45 hộ hiến 100 m hàng rào, 45 cổng nhà, 4 công trình phụ và hàng trăm loại cây cối và tài sản khác, trị giá hơn 5 tỷ đồng. Trong phong trào này, tiêu biểu có gia đình ông Võ Chuyết  đã hiến 37m tường rào mới xây và 18,6m2 đất vườn.

Thời gian qua, Quảng Trung đã huy động nguồn ngân sách xã và nhân dân đóng góp là hơn 12 tỷ đồng đầu xây dựng cơ sở hạ tầng. Đến nay, qua rà soát, Quảng Trung cơ bản hoàn thành 17/19 tiêu chí (hai tiêu chí đang tiến hành là trường học và giao thông); thu nhập bình quân đầu người trên dưới 25 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2016 giảm còn 10,5% (theo chuẩn mới), phấn đấu trong thời gian tới, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 5%; Hiện tại, xã đang tiến hành gấp rút hoàn thành 2 tiêu chí còn lại để làm hồ sơ công nhận xã đạt chuẩn NTM.

Anh Đồng-Hồng Sâm