.

Thực hiện gấp các biện pháp phòng, chống dịch bệnh mới hại cá rô phi

Thứ Hai, 30/10/2017, 08:10 [GMT+7]

(QBĐT) - UBND tỉnh vừa có Công văn số 1988/UBND-KTN về việc khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh mới do vi rút Tilapia lake (TiLV) hại cá rô phi.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các huyện, thành phố, thị xã tăng cường kiểm soát, phát hiện, xử lý nghiêm, kịp thời các trường hợp vận chuyển, nhập khẩu cá rô phi giống bất hợp pháp, không có giấy chứng nhận kiểm dịch từ nước ngoài, từ tỉnh khác vào Quảng Bình; đẩy mạnh kiểm tra tình hình sản xuất, lấy mẫu giám sát phát hiện TiLV ở cơ sở sản xuất cá rô phi giống.

Bên cạnh đó, các ngành, địa phương phối hợp với các phương tiện thông tin đại chúng tuyên truyền về dịch bệnh nguy hiểm mới và hướng dẫn biện pháp chủ động phòng chống hiệu quả; chỉ đạo các cơ sở sản xuất giống, cơ sở nuôi thương phẩm tuân thủ đúng quy trình quản lý, chăm sóc, nhất là ở giai đoạn chuyển mùa.

Mặt khác, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh thủy sản, triển khai hiệu quả Kế hoạch giám sát dịch bệnh Quốc gia năm 2018; UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo các cơ sở nuôi cá rô phi giống và thương phẩm thực hiện biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; tăng cường giám sát đàn cá, nếu phát hiện hiện tượng cá rô phi chết nhiều bất thường cần báo ngay cho cơ quan thú y gần nhất để kiểm tra, xử lý.

Được biết, Mạng lưới các Trung tâm nuôi trồng thủy sản khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (NACA), Tổ chức Nông lương liên hợp quốc (FAO), Tổ chức Thú y Thế giới (OIE) đã có cảnh báo, gần đây, trên cá rô phi xuất hiện bệnh mới do vi rút Tilapia lake (TiLV) gây ra ở nhiều nước trên thế giới, nhất là ở Châu Á - Thái Bình Dương.

Bệnh lây lan qua hoạt động vận chuyển cá rô phi giống từ nước này sang nước khác. Cá rô phi bị nhiễm bệnh có tỷ lệ chết cao từ 20 - 90%, chủ yếu giai đoạn nhỏ từ 01 - 03 tháng tuổi. Trong khi đó, bệnh do TiLV là bệnh mới, chưa có trong danh mục các bệnh phải công bố dịch, đối tượng kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản.

Kết quả kiểm tra, lấy mẫu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ở một số địa phương trong cả nước đã phát hiện có TiLV trên cá rô phi giống và thương phẩm; hiện tượng cá rô phi giống và thương phẩm phát bệnh đã xuất hiện và nguy cơ bùng phát bệnh TiLV hại cá rô phi ở các địa phương là rất cao.

A.T