.

Đẩy mạnh công tác giảm nghèo ở Mai Hóa

Thứ Hai, 23/10/2017, 10:20 [GMT+7]

(QBĐT) - Tín dụng ưu đãi đóng vai trò tích cực, đồng hành cùng các địa phương giảm tỷ lệ hộ nghèo. Bởi, đồng vốn ưu đãi được giải ngân về đến tận tay từng hộ dân, lãi suất thấp và phù hợp với nhu cầu của các hộ nghèo. Người dân xã Mai Hóa, huyện Tuyên Hóa đã biết tận dụng đúng, kịp thời nguồn vốn này để giảm nghèo bền vững.

Mai Hóa là xã thuần nông, hàng năm phải hứng chịu nhiều thiên tai, lũ lụt. Toàn xã hiện có 2.178 hộ dân với 8.233 nhân khẩu, trong đó có 758 hộ nghèo và hộ cận nghèo, chiếm 34,8% dân số. Trong những năm qua, công tác xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, an sinh xã hội được xem là nhiệm vụ then chốt của cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương.

Ông Trần Văn Giáo, Chủ tịch UBND xã Mai Hóa, cho biết, Xã thường xuyên thực hiện tốt công tác phổ biến, tuyên truyền các chủ trương của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách. Đặc biệt, xã chú trọng chỉ đạo việc tuyên truyền phổ biến thông qua các buổi sinh hoạt của Tổ tiết kiệm và vay vốn. Các hội, đoàn thể thể của xã, như: (Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội CCB và Đoàn Thanh niên) tham mưu thành lập 26 tổ tiết kiệm và vay vốn trên tất cả các cụm dân cư của 10 thôn.

Nhiều mô hình kinh tế hộ ở xã Mai Hóa (Tuyên Hóa) phát triển tốt nhờ nguồn vốn tín dụng ưu đãi.
Nhiều mô hình kinh tế hộ ở xã Mai Hóa (Tuyên Hóa) phát triển tốt nhờ nguồn vốn tín dụng ưu đãi.

Đồng thời,  xã đề nghị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện ký hợp đồng với ban quản lý các tổ tiết kiệm và vay vốn về thu lãi, thu tiền gửi tiết kiệm từ tổ viên. Mặt khác, hàng năm, xã thực hiện tốt công tác rà soát, xây dựng kế hoạch tín dụng, nắm bắt nhu cầu vay vốn đến tận cấp thôn, sát với nhu cầu thực tế để làm cơ sở tăng trưởng cho năm sau. Từ đó, nguồn vốn các năm cơ bản đáp ứng nhu cầu vay vốn của hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn.

Mỗi năm, theo các đợt thông báo phân giao chỉ tiêu kế hoạch nguồn vốn của Trưởng ban đại diện huyện, Ban chỉ đạo giảm nghèo xã đã kịp thời họp và giao chỉ tiêu về tận cấp thôn để thông báo cho các tổ tiết kiệm và vay vốn họp bình xét cho vay. Việc xác nhận đối tượng vay vốn được thực hiện bảo đảm đúng đối tượng, kịp thời theo bình xét của các tổ tiết kiệm và vay vốn. Các trường hợp hộ nghèo có nhu cầu vay vốn, đủ điều kiện đều được xác nhận kịp thời, không có trường hợp xác nhận sai đối tượng.

Xã thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát về mục đích sử dụng vốn kịp thời nhắc nhở các hộ vay về đầu tư sử dụng vốn. Xã Chỉ đạo các tổ chức hội, đoàn thể ban khuyến nông của xã phối hợp tốt việc thực hiện cho vay vốn với công tác khuyến nông, khuyến lâm để bảo đảm hướng dẫn hộ vay sử dụng đồng vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả.

Hiện, tổng doanh số cho vay các chương trình tín dụng trên địa bàn xã là 50 tỷ đồng, với 2.380 lượt hộ được vay vốn từ 11 chương trình tín dụng. Tổng dư nợ cho các hộ vay tại địa phương là 32,6 tỷ đồng, có 867 hộ dư nợ (bình quân dư nợ 37,6 triệu đồng/hộ), dư nợ tăng 31,5 tỷ đồng (28,6 lần) so với năm 2002.

Điều đáng mừng là không có tình trạng nợ vay quá hạn, việc chấp hành trả lãi của các hộ vay được thực hiện đầy đủ cho Ngân hàng. Ngoài ra, thực hiện chủ trương huy động tiền gửi từ tổ viên thông qua tổ tiết kiệm và vay vốn nhằm tạo thói quen tiết kiệm, tích lũy để có kế hoạch trả dần nợ vay cho hộ nghèo, chính quyền địa phương đã phổ biến, hướng dẫn và chỉ đạo 26/26 tổ tiết kiệm và vay vốn ký bổ sung hợp đồng ủy nhiệm với ngân hàng chính sách xã hội. Đến nay, đã có 823 hộ vay tham gia gửi tiền tiết kiệm với số dư tiền gửi 541 triệu đồng, bình quân mỗi hộ nghèo có số dư tiền gửi là 657.000 đồng.

Trong 15 năm thực hiện công tác tín dụng ưu đãi, Mai Hóa đã có hơn 1.000 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo được vay vốn; 538 công trình nước sạch và vệ sinh được đầu tư xây dựng từ nguồn vốn; 105 học sinh, sinh viên được vay vốn học tập; 113 căn nhà cho hộ nghèo được xây dựng nhờ vốn vay ưu đãi. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã giúp gần 300 hộ thoát nghèo; có gần 1.000 lao động được giải quyết việc làm.

Có thể nói, chính sách về tín dụng ưu đãi là một chủ trương đúng đắn, thiết thực, được cấp ủy Đảng, chính quyền và đông đảo nhân dân đồng thuận cao, thể hiện sự đặc biệt quan tâm của Nhà nước đối với người nghèo và các đối tượng chính sách.

Chính quyền xã Mai Hóa xác định đây là một trong những giải pháp đắc lực để xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn, do vậy đã không ngừng quan tâm chỉ đạo thực hiện tín dụng ưu đãi thông qua ngân hàng chính sách xã hội, bảo đảm nguồn vốn đến đúng đối tượng thụ hưởng, phát huy tốt hiệu quả.

Hiền Phương-Tâm Hiền