.

Quy hoạch 1.572 ha diện tích trồng rừng gỗ lớn

Thứ Tư, 10/05/2017, 09:38 [GMT+7]

(QBĐT) - Thông tin từ Sở Nông nghiệp và PTNT cho biết, hiện tại, toàn tỉnh đã quy hoạch được 1.572 ha diện tích trồng rừng gỗ lớn, bao gồm diện tích chuyển hóa từ gỗ nhỏ sang gỗ lớn. Ngoài ra, các địa phương, đơn vị đã cải tạo rừng tự nhiên nghèo kiệt sang rừng sản xuất được 271,8 ha

Để thực hiện có hiệu quả đề án trồng rừng gỗ lớn, Sở Nông nghiệp và PTNT đã hỗ trợ xây dựng một vườn cung cấp nguồn giống hom keo lai diện tích 1,5 ha, 2 vườn ươm cây giống lâm nghiệp để sản xuất giống phục vụ nhu cầu trồng rừng gỗ lớn...

Đồng thời, Sở đã hỗ trợ trồng thử nghiệm 16 ha keo lai tại Công ty TNHH MTV Lâm công nghiệp Long Đại và hỗ trợ hơn 150.000 cây giống keo lai nuôi cấy mô cho người dân sử dụng trồng rừng làm mô hình tham quan học tập cũng như nâng cao nhận thức của người dân trong việc sử dụng giống có chất lượng cao để trồng rừng sản xuất. Sở đã chỉ đạo trồng thử nghiệm một số dòng keo lai mới với diện tích 2 ha nhằm đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển làm cơ sở nhân rộng, khuyến cáo người dân đưa vào sử dụng trồng đại trà.

Hiện tại, các địa phương đang xúc tiến đầu tư các dự án sản xuất cây giống; xây dựng 2 nhà nuôi cấy mô, vườn ươm sản xuất cây keo lai nuôi cấy mô với tổng mức đầu tư trên 10 tỷ đồng, công suất đạt 7 triệu cây/năm.

Theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh, giai đoạn năm 2017-2020, tỉnh tăng cường kêu gọi đầu tư của các thành phần kinh tế và hỗ trợ từ những chương trình, dự án, phấn đấu đưa diện tích trồng rừng của tỉnh đạt bình quân 6.000 ha/năm, trong đó rừng gỗ lớn đạt 10-15% diện tích.

Tr.T