.

Lệ Thủy: Gắn thiết chế văn hóa với xây dựng nông thôn mới

Thứ Ba, 09/05/2017, 09:25 [GMT+7]

(QBĐT) - Trong 6 năm qua, các địa phương trong huyện Lệ Thủy đã xây dựng và sửa chữa 35 nhà văn hóa thôn, 2 trung tâm văn hóa xã độc lập và 7 trung tâm văn hóa xã lồng ghép.

Hưởng ứng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa, thể thao hiện có, Lệ Thủy đầu tư xây dựng mới một số công trình văn hóa, thể thao, chăm lo đời sống văn hóa củangười dân gắn với việc xây dựng nông thôn mới (NTM). Trong 6 năm qua, các địa phương trong huyện đã xây dựng và sửa chữa được 35 nhà văn hóa thôn, 2 trung tâm văn hóa xã độc lập và 7 trung tâm văn hóa xã lồng ghép.

Đến nay, toàn huyện có 202/206 thôn, bản, tổ dân phố có nhà văn hóa; 187 sân bãi thể thao; 15 điểm bưu điện văn hóa xã; 155 đài, trạm truyền thanh; 18 di tích lịch sử, trong đó 8 di tích cấp tỉnh, 10 di tích cấp Quốc gia; 120 cổng làng, xã; 61 Câu lạc bộ văn hóa nghệ thuật, 69 CLB thể thao và 247 CLB các loại hình khác.

Cũng trong 6 năm qua, toàn huyện đã phát triển thêm 26 đội văn nghệ quần chúng, nâng tổng số đội văn nghệ quần chúng trong toàn huyện lên 288 đội với tổng số buổi hoạt động là 1.200. Hiện, trên địa  bàn huyệncó 1 lễ hội cấp tỉnh, 1 lễ hội cấp huyện và 7 lễ hội cấp xã được duy trì hàng năm. UBND huyện đã xây dựng 1 nhà truyền thống với tổng mức đầu tư hơn 7 tỷ đồng, 2 bể bơi, 2 sân bóng đá mini, 1 sân quần vợt để đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa và dần hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa huyện.

Trọng Hiểu