.

Quảng Ninh: Tổng thu ngân sách trên địa bàn tăng 49,7%

Thứ Ba, 27/12/2016, 14:51 [GMT+7]

(QBĐT) - Từ đầu năm 2016, huyện Quảng Ninh đã tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp thu ngân sách, bảo  đảm  thu đúng, thu đủ, thu kịp thời theo quy định.

Kết quả, năm 2016 tổng thu ngân sách trên địa bàn được 116,33 tỷ đồng, đạt 180,4% dự toán huyện giao, tăng 49,7% so với cùng kỳ; một số khoản thu đạt khá như: Thuế thu nhập doanh nghiệp 133,3% dự toán; thuế tài nguyên đạt 203,8% dự toán; thu phí, lệ phí trong cân đối 250,3% dự toán, thu tiền sử dụng đất 350,5%, tiền thuê mặt đất, mặt nước 200%.

Việc quản lý, điều hành chi ngân sách thực hiện chặt chẽ, tiết kiệm, đáp ứng mặt yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh của địa phương. Tổng chi ngân sách địa phương năm 2016 của huyện là 517,48 tỷ đồng, đạt 154,9% dự toán; trong đó: ngân sách cấp huyện 391,38 tỷ đồng, đạt 150,7% dự toán, ngân sách cấp xã 126,09 tỷ đồng, đạt 169,6% dự toán; chi XDCB 76,4 tỷ đồng, đạt 259,7% dự toán; chi thường xuyên 354,06 tỷ đồng, đạt 123,3% dự toán; chi mục tiêu 84,02 tỷ đồng.

H.Trà