.

Xây dựng nông thôn mới ở Minh Hóa: Tập trung hỗ trợ dân phát triển kinh tế

Thứ Ba, 12/07/2016, 13:56 [GMT+7]

(QBĐT) - Mặc dù đang gặp nhiều khó khăn, nhưng dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền và sự đồng tình hưởng ứng của nhân dân, những năm qua, huyện Minh Hóa đã đạt được nhiều kết quả trong xây dựng nông thôn mới (XDNTM). Qua đó, đã từng bước cải thiện đời sống cho nhân dân, bộ mặt nông thôn của huyện ngày càng khởi sắc.

Sau hơn 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM, huyện Minh Hóa đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đặc biệt, địa phương đã linh hoạt trong việc lồng ghép các nguồn vốn để xây dựng phương án hỗ trợ nông dân, đầu tư chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa.

Nhiều hộ nông dân mạnh dạn đưa các loại giống cây trồng có năng suất cao, phù hợp với điều kiện tự nhiên của huyện vào sản xuất đại trà, như: giống ngô DK9901, HN88, NK6326; giống lúa PC6, P6, SV47; giống đậu xanh DX044... khuyến khích người dân trồng cây cao su, đưa diện tích cây cao su toàn huyện lên 536ha; nhiều diện tích đất trống đồi núi trọc được sử dụng trồng rừng kinh tế. Hiện nay, toàn huyện có 176 mô hình sản xuất, trong đó một số mô hình có hiệu quả kinh tế cao, cho thu nhập từ 50-70 triệu đồng/năm.

Về lâm nghiệp, UBND huyện vẫn tiếp tục thực hiện Đề án phát triển trồng rừng kinh tế nhằm khai thác tối đa các nguồn lực về tài chính, lao động, phục vụ công tác phủ xanh đất trống đồi núi trọc; tập trung chỉ đạo các phòng, ban chuyện môn tư vấn, hướng dẫn cho người dân trồng các cây có giá trị kinh tế cao, đầu tư xây dựng các mô hình trang trại nông - lâm nghiệp kết hợp. Nhờ đó, thu nhập không ngừng được nâng lên, đời sống của người dân ngày càng được cải thiện.

Người dân huyện Minh Hóa hiến cây, hiến đất XDNTM.
Người dân huyện Minh Hóa hiến cây, hiến đất XDNTM.

Hơn 5 năm qua, toàn huyện đã bê tông hóa được 201km đường giao thông, có 5 xã đạt tiêu chí giao thông, chiếm 33,33%. Nhiều kênh mương được bê tông hóa, nhiều công trình thủy lợi đã được nâng cấp, xây dựng mới bảo đảm cho việc sản xuất nông nghiệp. Đến nay đã có 10 xã đạt tiêu chí thủy lợi, chiếm 66,67%; có 12 xã đạt tiêu chí điện nông thôn, chiếm 80%; có 4 xã đạt tiêu chí trường học, chiếm 26,67%.

Nhiều nhà văn hóa xã, sân vận động và khu thể thao được làm mới;  đã có 15 xã đạt tiêu chí Bưu điện, chiếm 100%; có 5 xã đạt tiêu chí nhà ở nông thôn, chiếm 33,33%. Vấn đề giáo dục, y tế, văn hoá và bảo vệ môi trường có nhiều chuyển biến tích cực. Đến nay đã có 12/15 xã đạt chuẩn tiêu chí giáo dục, chiếm 80%; có 11 xã có trạm y tế đạt chuẩn quốc gia, 44,4% tỷ lệ người dân được tham gia bảo hiểm y tế; hơn 81% người dân được dùng nước sạch hợp vệ sinh.

Từ khi phát động Chương trình mục tiêu quốc gia về XDNTM, đến nay, huyện Minh Hóa đã sử dụng trên 228.270 triệu đồng từ các nguồn vốn để đầu tư xây dựng các công trình thiết yếu, cơ sở hạ tầng trên địa bàn, trong đó chủ yếu là nguồn vốn ngân sách Trung ương, vốn lồng ghép từ các chương trình khác và vốn từ ngân sách tỉnh. Toàn huyện có 753 hộ tham gia hiến đất, hiến tài sản giải phóng mặt bằng với tổng diện tích 66.818m2 đất các loại... Nhờ sự phấn đấu của các cấp, ngành và toàn thể nhân dân, đến nay huyện đã có xã Quy Hóa đạt chuẩn NTM; có 8 xã đạt  từ 10-14 tiêu chí, 6 xã đạt từ 5-9 tiêu chí.

Để thực hiện thành công Chương trình mục tiêu Quốc gia về XDNTM huyện Minh Hóa tập trung đẩy mạnh công tác khuyến nông, ban hành các chính sách để phát triển trang trại theo tiêu chí mới, tập trung chuyển dịch cơ cấu lao động trong nông nghiệp, phát triển các ngành nghề và dịch vụ khu vực nông thôn. Đồng thời, rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp lâu dài, có quyết sách mang tính đột phá về phát triển kinh tế của địa phương gắn với phát triển kinh tế vùng và ngành. Triển khai việc cải tạo vườn tạp, chỉnh trang, nâng cấp các khu dân cư, ngõ xóm theo quy chuẩn.

Bên cạnh đó, tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền, các hội đoàn thể trong hệ thống chính trị để huy động tối đa sức dân trong XDNTM; phấn đấu đến năm 2020, huyện Minh Hóa sẽ có 11/15 xã (73,33%) đạt tiêu chuẩn NTM và bình quân các xã đạt 16,73 tiêu chí...

Xuân Vương