.

Tổng doanh thu hoạt động vận tải đạt 1.998 tỷ đồng

Thứ Ba, 10/11/2015, 08:06 [GMT+7]
(QBĐT) - Thông tin từ Cục thống kê cho biết, hoạt động vận tải trong 10 tháng năm 2015 tiếp tục ổn định, đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa và đi lại của nhân dân. Dự ước tổng doanh thu hoạt động vận tải 10 tháng đạt 1.998 tỷ đồng, tăng 7,5% so với cùng kỳ.
 
Tổng số hành khách vận chuyển 10 tháng đạt 15,7 triệu hành khách, tăng 6,3%; tổng số hành khách luân chuyển đạt 721,8 triệu hk.km, tăng 7,4%, khối lượng vận chuyển hàng hóa đạt 15,6 triệu tấn, tăng 6,4% so cùng kỳ; tổng khối lượng hàng hoá luân chuyển 10 tháng đạt 791,9 triệu tấn.km, tăng 7,5% so cùng kỳ.
 
Tính đến nay, toàn tỉnh có 729 xe ô tô chở khách, 6.536 xe ô tô vận tải hàng hoá các loại đang hoạt động. Vận tải đường thủy chiếm khoảng 10% khối lượng hàng hoá và khoảng 15% khối lượng hành khách vận tải hàng năm.
 
Trên địa bàn tỉnh hiện có 1.612 phương tiện thủy nội địa; đã thành lập được đội thuyền vận tải với 280 phương tiện tham gia vận tải khách du lịch và 23 thuyền vận tải khách ngang sông.
 
P.V