.

Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 1.736 tỷ đồng

Thứ Hai, 07/09/2015, 08:36 [GMT+7]

(QBĐT) - Ông Ngô Hữu Cần, Cục trưởng Cục Thuế cho biết, tình hình thu ngân sách 8 tháng đầu năm nay khá tốt, các khoản thu chủ yếu đều đạt và vượt tiến độ đề ra; trong đó thu nội địa được 1.586 tỷ đồng, đạt 75,19% so dự toán địa phương, tăng 33,5% so cùng kỳ.

Các khoản thu chủ yếu đều đạt và vượt tiến độ đề ra là, thu từ doanh nghiệp nhà nước Trung ương 92 tỷ đồng, tăng 8,9%; thu ngoài quốc doanh 370 tỷ đồng, tăng 17,65%; thu tiền cấp quyền sử dụng đất 450 tỷ đồng, tăng 37,8% so với cùng kỳ; thu từ doanh nghiệp Nhà nước địa phương 90 tỷ đồng, bằng 99%...

Nếu tính từ đầu năm 2015 đến 31-8, tổng thu ngân sách trên địa bàn được 1.736 tỷ đồng, đạt 69,5% so dự toán tỉnh giao, tăng 27% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên việc thu thuế xuất, nhập khẩu đang gặp khó khăn do giá trị hàng hóa xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu trên địa bàn giảm và nhiều loại thuế xuất nhập khẩu giảm, nên 8 tháng chỉ thu được 150 tỷ đồng, đạt 38,46% so với dự toán địa phương và bằng 84,1% so cùng kỳ.

P.V