.

Chi Cục thuế Đồng Hới: Đề ra 6 giải pháp tăng thu ngân sách

Thứ Ba, 11/08/2015, 08:37 [GMT+7]

(QBĐT) - Ông Trần Công Vu, Chi cục trưởng Chi cục Thuế Đồng Hới cho biết, thời gian thực hiện kế hoạch thu ngân sách năm 2015 chỉ còn 5 tháng, nhưng có một số khoản thu của đơn vị đạt đang còn thấp, trong đó có khoản thu ngoài quốc doanh. Bởi vậy chi cục đã đề ra 6 giải pháp tăng thu ngân sách nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đề ra.

 

Hội nghị bàn giải pháp tăng thu ngân sách trên địa bàn TP. Đồng Hới.
Hội nghị bàn giải pháp tăng thu ngân sách trên địa bàn TP. Đồng Hới.

Trong 6 tháng đầu năm 2015 Chi cục Thuế Đồng Hới đã triển khai thực hiện kịp thời quyết liệt nhiệm vụ, giải pháp thu ngân sách trên địa bàn, nên nhiều khoản thu đạt được tiến độ thu theo kế hoạch đề ra.

Tuy nhiên, nếu không tính tiền sử dụng đất thì số thu trong cân đối 6 tháng đầu năm mới chỉ thu được 93 tỷ đồng, đạt 89% dự toán 6 tháng, đạt 48% dự toán tỉnh giao và bằng 106% so với cùng kỳ.

Vấn đề nổi lên là, trong số 16 xã, phường được giao dự toán thì có 6 đơn vị hoàn thành dự toán tổng thể và có 4 đơn vị đạt dưới 20% chủ yếu không thực hiện được khoản thu tiền sử dụng đất.

Nhiệm vụ còn lại của các tháng cuối năm của chi cục hết sức nặng nề. Để hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2015, Chi cục Thuế thành phố Đồng Hới đề ra 6 giải pháp tăng thu ngân sách nhà nước. Dự báo tình hình kinh tế trên địa bàn có chiều hướng phục hồi nhưng chưa ổn định, thiếu đồng đều giữa các ngành, các lĩnh vực, giữa các thành phần kinh tế. Một số doanh nghiệp tiếp tục gặp khó khăn trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm... Trong đó khó khăn nhất là phải thu trong cân đối ngân sách hơn 100 tỷ đồng... ngoài số thu từ đất đai.

Ông Chi cục trưởng cho biết, chi cục sẽ tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, ngân sách năm 2015; Nghị quyết số 19/NQ-CP của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; đẩy mạnh thực hiện kê khai thuế điện tử, mở rộng dịch vụ nộp thuế điện tử qua mạng internet,... bảo đảm đến 30-9-2015 phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu có số doanh nghiệp kê khai thuế điện tử đạt 100%, nộp thuế điện tử tối thiểu đạt 90% trên số doanh nghiệp đang hoạt động thuộc phạm vi quản lý.

Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách thuế, nội dung tuyên truyền tập trung vào Luật Quản lý thuế, các chính sách thuế mới có hiệu lực thi hành năm 2015. Giám sát chặt chẽ việc kê khai nộp thuế hàng tháng, đôn đốc doanh nghiệp kê khai, nộp tờ khai và nộp thuế đúng thời hạn. Tăng cường các biện pháp đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ thuế đối với các trường hợp nợ thuế lớn và chây ỳ nợ thuế, chậm nộp tiền thuế nhằm đôn đốc thu nộp kịp thời tiền thuế nợ vào ngân sách và hạn chế nợ mới phát sinh...

Mặt khác, tăng cường biện pháp quản lý chống thất thu đối với khách sạn, nhà hàng, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế đạt chỉ tiêu kế hoạch, nhưng các cuộc kiểm tra phải được nâng cao và hiệu quả. Quản lý tốt hộ khoán để đưa vào quản lý kịp thời như kinh doanh vận tải tư nhân, cho thuê nhà, kinh doanh thời vụ...

Xác định triển khai thực hiện nộp thuế điện tử là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2015, chi cục đã tăng cường quản lý và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, tạo thuận lợi cho người nộp thuế.  Trong đó, trọng tâm vẫn là đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền để doanh nghiệp thấy được lợi ích của việc nộp thuế điện tử.

Theo đó, người nộp thuế (NNT) có thể thực hiện nộp thuế mọi lúc, mọi nơi (24/7, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ). Thông qua hình thức này, NNT sẽ giảm thời gian, chi phí thực hiện nghĩa vụ thuế, có thể theo dõi được tình hình nộp ngân sách nhà nước qua tài khoản và được sử dụng các dịch vụ gia tăng ưu đãi khác của ngân hàng. Chi cục tiếp tục phối hợp với các ngân hàng thương mại trên địa bàn hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp đăng ký nộp thuế điện tử... Dịch vụ này trợ giúp cơ quan Thuế kịp thời cập nhật thông tin về NNT, giảm thiểu việc điều chỉnh sai sót, tăng cường hiệu quả công tác quản lý thuế, xử lý thông tin thu nộp thuế nhanh chóng, chính xác, góp phần đa dạng hóa các kênh thu ngân sách nhà nước.

Chi cục đã bố trí cán bộ có kỹ năng hỗ trợ sử dụng dịch vụ tại bộ phận giao dịch “một cửa”, các Đội Kiểm tra thuế, Đội Kê khai - Kế toán thuế và Tin học để kịp thời giải đáp, hỗ trợ NNT đăng ký thực hiện dịch vụ đã tạo thuận lợi cho NNT nên nhận được sự quan tâm rất lớn của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn. Tính đến ngày 30-6-2015, trên địa bàn Chi cục Thuế Đồng Hới quản lý đã có trên 500 doanh nghiệp thực hiện đăng ký nộp thuế điện tử

Chi cục xác định, thời gian thực hiện kế hoạch thu ngân sách năm 2015 chỉ còn 5 tháng, nhưng có một số khoản thu đạt đang còn thấp, trong đó có khoản thu ngoài quốc doanh. Chi cục Thuế thành phố đề nghị các đơn vị trong ngành tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp trọng tâm đã đề ra, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo Nghị quyết số 19 của Chính phủ, hiện đại hoá công tác quản lý thuế, đẩy mạnh thực hiện các chính sách khuyến khích, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Chi cục tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trong ngành chủ động phối hợp với UBND các xã, phường mời các hộ kinh doanh có hoạt động xây dựng cơ bản vãng lai, các gia đình trên địa bàn phát sinh xây dựng cơ bản, hộ kinh doanh vận tải tư nhân đến trụ sở UBND xã, phường thực hiện kê khai, nộp thuế theo quy định. Rà soát các khoản thu, xử lý kịp thời các thủ tục hành chính và thủ tục pháp lý có liên quan đến các khoản thu như đấu giá, hợp thức hoá các khoản thu từ đất; bán đấu giá, để kịp thời nộp ngân sách trong năm 2015.

Tăng cường theo dõi sát tình hình sản xuất kinh doanh của người nộp thuế, phân loại đối tượng nộp thuế theo loại hình, lĩnh vực, quy mô, địa bàn hoạt động sản xuất kinh doanh và hình thức quản lý thuế để chống thất thu về đối tượng và tiền thuế, thực hiện thu đúng, thu đủ. Tăng cường quản lý, đôn đốc đối với những khoản thu còn thấp so với kế hoạch năm.

Thường xuyên theo dõi diễn biến tình hình thu, nắm chắc các nguồn thu và số lượng người nộp thuế trên địa bàn. Nâng cao chất lượng công tác phân tích dự báo nguồn thu, đặc biệt phân tích cụ thể nguyên nhân tác động làm tăng, giảm nguồn thu theo từng địa bàn, từng lĩnh vực thu, từ đó tổng hợp báo cáo kịp thời kết quả thu và dự báo thu hàng tháng, hàng quý sát đúng với thực tế phát sinh. Đồng thời xác định cụ thể các nguồn thu còn tiềm năng, các lĩnh vực, loại thuế còn thất thu để kịp thời đề xuất các giải pháp quản lý hiệu quả.

Trong đó, tăng cường sự  phối hợp với các cấp chính quyền và các ban, ngành triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý thu, khai thác nguồn thu như thu thuế thầu XDCB tư nhân và xử lý nợ đọng thuế, tăng cường và đẩy mạnh công tác kiểm tra chống thất thu ngân sách đối với khách sạn, nhà hàng kinh doanh vận tải, nhà trọ.

Tập trung chỉ đạo công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế bảo đảm thực hiện đúng, đủ các biện pháp quản lý nợ đối với người nộp thuế còn nợ thuế theo quy định. Không để phát sinh thêm số nợ thuế mới, số nợ đến thời điểm 31-12-2015 không quá 5% so với số thực hiện thu ngân sách trên địa bàn. Công khai trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương một số tổ chức, cá nhân chây ỳ, nợ thuế lớn và vi phạm pháp luật về thuế.

P.V