.

7/9 đơn vị ngành Thuế hoàn thành chỉ tiêu đăng ký sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử

Thứ Hai, 06/07/2015, 11:02 [GMT+7]

(QBĐT) - Thông tin từ Cục Thuế tỉnh cho biết, đến cuối tháng 6-2015, có 7/9 đơn vị thuộc ngành Thuế hoàn thành, vượt chỉ tiêu được giao trong việc triển khai đăng ký sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử.

A
Các doanh nghiệp, hộ kinh doanh ở Quảng Trạch được hướng dẫn dịch vụ nộp thuế điện tử.

Nổi bật có Chi cục Thuế huyện Lệ Thủy đã hoàn thành 103,7% chỉ tiêu (168/162), là đơn vị về đích sớm nhất vượt 105 ngày. Chi cục Thuế huyện Tuyên Hóa có 99/90 đơn vị đăng ký nộp thuế điện tử, là đơn vị về đích sớm thứ 2, đạt 110% chỉ tiêu giao, có 2 đơn vị chưa hoàn thành chỉ tiêu là Văn phòng Cục và Chi cục Thuế thành phố Đồng Hới.

Thời gian tới, nhằm góp phần cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh, Cục Thuế tỉnh đã giao chỉ tiêu cho các Chi cục Thuế phấn đấu đạt mục tiêu 90% doanh nghiệp hoạt động kinh doanh đăng ký sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử trước ngày 30-9. Đồng thời, Cục Thuế yêu cầu các đơn vị liên quan đẩy mạnh việc phối hợp với các ngân hàng thương mại trên địa bàn để hướng dẫn và cung cấp dịch vụ nộp thuế điện tử cho người dân và doanh nghiệp.

Trước mắt, Cục Thuế đề nghị các đơn vị chưa hoàn thành chỉ tiêu sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử cần tăng cường công tác tuyên truyền đến người nộp thuế và cộng đồng dân cư về lợi ích của dịch vụ nộp thuế điện tử, qua đó đẩy nhanh tiến độ thực hiện vượt chỉ tiêu, tiến độ được giao.

P.V